Konsernsjef Morten Kristiansen. (Foto. Moelven)

- Det eneste som er sikkert, er at Moelven vil bli påvirket av pandemien

Moelven startet året positivt, og koronaviruset har ennå ikke påvirket driften i konsernet i vesentlig grad. Pandemien gjør derimot at framtiden nærmest er umulig å lese.

Moelven omsatte for NOK 2 735,5 millioner i første kvartal, noe som er en marginal økning fra samme periode i fjor (2 695,8). Driftsresultatet i første kvartal endte på NOK 69,6 millioner mot fjorårets NOK 140,9 millioner. Det skriver konsernet i en pressemelding.

Resultat før skatt ble minus NOK 30,5 millioner mot pluss NOK 100,1 millioner i første kvartal 2019. Hovedårsakene til nedgangen er reduserte marginer innen den internasjonale trelastvirksomheten, redusert aktivitetsnivå innen systeminnredninger samt byggmodul i Sverige. I tillegg ble det en sterkt negativ utvikling i markedsverdier på urealiserte finansielle instrumenter, som konsekvens av sterk uro i finansmarkedene.

- Vi leverer et driftsresultat som etter forutsetningene er meget bra. Dette skyldes god aktivitet inn mot byggevarehandelen. Vi ser en positiv utvikling i markedet for internasjonal trelast sammenlignet med tampen av fjoråret, samt en gunstig valutasituasjon for våre eksporterende enheter. Det har også vært en bedring i ordreinngangen for enhetene våre innenfor modulbygging og limtre, sier konsernsjef Morten Kristiansen i meldingen.

Koronautbruddet

Korona-pandemien har preget konsernet, men de direkte konsekvensene av virusutbruddet har ikke har vært de største til nå:

- Vi har hatt et høyere fravær enn vanlig som følge av koronasituasjonen, men stort sett har vi har klart å opprettholde både produksjon og leveranser etter planen. Vi opplever dog at endringer kommer fort og brått, spesielt på det internasjonale markedet. Dette har medført behov for lokale tilpasninger, og det handler om å hele tiden være våken for å fortløpende kunne håndtere en pågående usikker situasjon. Vi har blant annet justert investeringsaktiviteten en periode frem til vi har en klarere oversikt over konsekvensene av virusutbruddet, sier Kristiansen.

Uforutsigbar framtid

Aldri før har utsiktene vært vanskeligere å forutse. Det eneste som er sikkert er at Moelven kommer til å bli påvirket av pandemien, skriver Moelven i meldingen.

- Vi er spesielt bekymret for utviklingen av større prosjekter innen byggebransjen både i Norge og Sverige. Moelven er tilstede i hele verdikjeden innenfor trebransjen, og dersom aktiviteten på prosjektsiden tørker ut vil bransjen vår bli sterkt påvirket. Vi har allerede sett klare tendenser til dette innenfor våre enheter som jobber med kontorinnredning. Vårt håp er at myndighetene iverksetter flere byggeprosjekter for å holde økonomien i gang ut året og inn i det neste, sier Kristiansen.

(Pressemelding)

Powered by Labrador CMS