Miljødirektoratet har sendt prøver av åtte produkter til analyse hos Norsk Institutt for bioøkonomi, NIBIO for å kontrollere at treslagene stemmer overens med dokumentasjonen. (Illustrasjonsfoto: yayimages.com)
Miljødirektoratet har sendt prøver av åtte produkter til analyse hos Norsk Institutt for bioøkonomi, NIBIO for å kontrollere at treslagene stemmer overens med dokumentasjonen. (Illustrasjonsfoto: yayimages.com)

Åtte av ti importører følger ikke kravene for omsetning av treprodukter

Risiko for at importerte tømmerprodukter som selges i Norge stammer fra ulovlig hogst.

Publisert

Miljødirektoratet har for første gang ført tilsyn med importører av tømmer og treprodukter, og åtte av ti kontrollerte virksomheter oppfylte ikke kravene. Det betyr risiko for at de importerte tømmerproduktene som selges i Norge stammer fra ulovlig hogst, skriver Miljødirektoratet på sine nettsider.

Reglene burde vært godt kjent

De nye kravene til importører av tømmer og treprodukter går ut på at de må skaffe seg informasjon om tømmeret er hogget lovlig. De må sikre seg informasjon om hvordan hogsten er gjennomført og hvordan produktene blir videre bearbeidet og produsert. Hele leverandørkjeden, inkludert transport av produktene til Norge, må dokumenteres, understreker Miljødirektoratet.

– Miljødirektoratet har forberedt og informert bransjen om innføring av regelverket, blant annet gjennom seminarer og møter. Reglene har vært gjeldende i EU siden mars 2013, så dette burde vært godt kjent, sier direktør i tilsynsavdelingen i Miljødirektoratet, Bjørn Bjørnstad.

Varslet mulig tvangsmulkt

Tilsynet som Miljødirektoratet gjennomførte viser at kun to av ti kontrollerte norske importører har iverksatt tiltak for å overholde kravene i den nye tømmerforskriften som regulerer omsetning av tømmer og treprodukter med opprinnelse utenfor Norge.

De ti kontrollerte virksomhetene importerer tømmer- og treprodukter for mer enn én million kroner i året fra høyrisikoland, og de importerer mer enn tre ulike produktgrupper.

Etter at Miljødirektoratet varslet mulig tvangsmulkt, har virksomhetene redegjort for hvordan de skal rette opp i rutinene slik at de skaffer seg nødvendig informasjon om produktene de importerer, skriver Miljødirektoratet.

Krevende regelverk

De to importørene i tilsynet som oppfylte kravene, har satt av ressurser til å følge kravene.

– Regelverket er såpass krevende at det er viktig at virksomhetene har personer med kompetanse innen dette området, sier Bjørnstad.

Miljødirektoratet vil følge opp med nye tilsyn hos de virksomhetene som fikk pålegg om å rette opp avvikene. I tillegg vil nye virksomheter bli kontrollert neste år.

Les mer om saken på nettsidene til Miljødirektoratet

Magasinet Treindustrien er et unikt nyhetsforum som leverer ferskt bransjestoff seks ganger i året. Bladets oppgave er å informere hele den trebearbeidende industrien samt omsetningsleddene, om hva som foregår innenfor områdene produksjon, teknikk, økonomi, design, markedsføring og bransjepolitiske spørsmål.

Vil du bli bedre kjent med bladet?
- Last ned bladet elektronisk
- Eller bestill abonnement

Her får du et innblikk i hva vi skriver om

Tømmerforskriften

Regler for omsetning av tømmer og treprodukter ble gjort gjeldende i Norge i mai 2015  gjennom tømmerforskriften.  Den  gjennomfører EUs tømmerforordning, som er en del av  EØS-avtalen.

Forskriften forbyr omsetning av tømmer og treprodukter som stammer fra ulovlig hogst. Virksomhetene pålegges å følge prosedyrer som skal avdekke hvor produktene kommer fra og om de er lovlig hogget.

Produkter som er omfattet av regelverket er importert tømmer og importerte treprodukter som ved, energiflis, sagtømmer, massevirke, byggematerialer, parkett, møbler (unntatt stoler), ferdighus, benkeplater, bilderammer, paller, kasser og tønner samt papir og papirmasse, med unntak for trykt papir og resirkulert materiale.

Virksomheter som plasserer tømmer og treprodukter på EØS-markedet for første gang må innføre en ordning for tilbørlig aktsomhet.

Det innebærer å ha rutiner for å innhente informasjon om produktet, slik som treslag, opprinnelsesland, dokumentasjon av hogsten og transporten, samt informasjon om bearbeiding og transport til Norge. På grunnlag av dokumentasjonen må det gjøres en risikovurdering av produktet.

Miljødirektoratet er ansvarlig myndighet for virksomheter som omsetter importert tømmer og importerte treprodukter. Landbruksdirektoratet er ansvarlig myndighet for tømmer og treprodukter som har opprinnelse i Norge.

(Kilde: Miljødirektoratet)

Her finner du forskriften

Powered by Labrador CMS