Treindustrien mener at Boligprodusentene villeder om royalkledning

– Det er villedende og feilaktig når det hevdes av Boligprodusentene at royalkledning har tilsvarende brannegenskaper som andre behandlede trekledninger, sier administrerende direktør Heidi Finstad.

Publisert

På oppdrag fra Boligprodusentene og tre royalprodusenter, har RISE Fire Research AS gjennomført omfattende tester av de branntekniske egenskapene ved trekledninger med ulik behandling.

Studien viser at trekledning som er royalbehandlet har tilsvarende brannegenskaper som mange andre behandlede trekledninger.

Dette mener Finstad er villedende.

– Royalkledning er impregnert trelast som deretter er innoljet på alle 4 sider, altså både på yttersiden og innsiden av kledningsbordet. Dette til forskjell fra overflatebehandlet kledning som kun er behandlet på yttersiden av kledningen. Det gir forskjellige brannegenskaper til kledninger, understreker hun i en pressemelding.

– Regjeringens løsning er betryggende

Regjeringen gjennom Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) kunngjorde et vedtak 30. april om endring i regelverket slik at byggeprosjekter med royalkledning kan få midlertidig brukstillatelse selv om produktdokumentasjonen ikke stemmer. Dette åpner for å gi brukstillatelse og ferdigattest etter at det er dokumentert at sikkerhetsnivået i bygg er ivaretatt.

– Treindustrien mener at Regjeringens løsning er betryggende i royalsaken. Den ivaretar både produsenter av royalkledning, boligutbyggere, byggmestere, entreprenører og boligkjøpere. Dette uten at det går på bekostning av brannsikkerhet i bygg eller endrer ansvarsforhold. Samtidig mener vi at løsningen ikke rokker ved prinsipper om like konkurransevilkår, sier Finstad.

Vil vurdere ferdigattest-verktøyet grundig

For å følge opp Regjeringens regelendring har Boligprodusentene nå fått utarbeidet et verktøy for standardiserte fraviksanalyser.

– Gjennom analyse og eventuelt kompenserende tiltak er intensjonen at ansvarlige foretak kan ivareta sitt ansvar og få ferdigattest for bygg med royalkledning. Gjennom at egenskapene i bordkledningen kompenseres med andre tiltak eller produkter som hemmer brannutvikling, får man en forsvarlig løsning for bygg med royal, sier Finstad.

Videre uttaler hun at påstandene til Boligprodusentene om at trekledning som er royalbehandlet har tilsvarende brannegenskaper som mange andre behandlede trekledninger gjør at Treindustrien har behov for en grundigere vurdering fra flere fagmiljøer av verktøyet som er utarbeidet.

Høyere total varmeavgivelse

Treindustrien anbefaler derfor å sette seg godt inn i rapportene fra RISE Fire Research og SINTEF, som danner grunnlaget for verktøyet fra Boligprodusentene, understreker Finstad.

Videre viser Finstad til rapporten som er utarbeidet av Christian Sesseng og Geir Jensen på vegne av royalprodusentene (PRELIMINÆR SAMMENLIGNING AV ROYALBEHANDLEDE OG MALTE KLEDNINGERS BRANNTEKNISKE YTELSER). Rapporten beskriver at de royalbehandlede produktene får en høyere total varmeavgivelse enn malte kledninger.

Videre skriver Sesseng og Jensen at brann i royalbehandlet kledning vil kunne gi høyere varmeutvikling enn de malte kledningene. Det heter videre i samme rapport at dette kan medføre en akselerert vertikal brannspredning. Disse to effektene kan igjen føre til økt varmestråling fra brannen over en lengre tidsperiode enn hva man kan forvente i malte kledninger.

– Det er dermed villedende og feilaktig når det hevdes av Boligprodusentene at royalkledning har tilsvarende brannegenskaper som andre behandlede trekledninger, sier Finstad.

Mange interesser involvert

Royalsaken er kompleks og faglig omfattende, i tillegg er det mange interesser i saken.

– Det er flere regelverk involvert, og det fremstår som at aktører blander sammen hva som er regulert hvor, sier Finstad.

– Det har medført både faglige debatter og politisk engasjement også fra stortingspolitikere som til sammen gir en informasjonsflom som kan forvirre.

KMD har gjennom sin håndtering lagt til rette for å ivareta både økonomiske interesser og arbeidsplasser uten at dette skal gå på bekostning av brannsikkerhet.

– Nå er det opp til de enkelte leverandører og kunder å bruke de mulighetene Regjeringen har lagt til rette for, gjennom regelverksendringen som åpner for å få ferdigattest på bygg med royalkleding, avslutter Finstad.

Fakta

Ifølge SINTEF er royalimpregnert kledning trevirke som er behandlet med en kombinasjon av trykkimpregnering med vannløste midler, vanligvis kobbersalter, og en etterfølgende oljebehandling der trelasten kokes i olje under vakuum. Det gir en trelast som er innoljet på alle sider. Royalolje består av ca. 50 % petroleumsbasert olje og 50 % linolje. I tillegg kan oljen være tilsatt fargepigmenter. (Kilde: Byggforskserien 432.101)

Powered by Labrador CMS