nossemark
nossemark

Vida kjøper Nössemark

En avtale som innebærer at Vida-konsernet kjøper Moelvens sagbruk i Nössemark ble signert mandag 14. desember.

Publisert

Brått ble det nytt håp for de ansatte på sagbruket i Nössemark. Om noen måneder vil det igjen rulle nye tømmertransporter inn på tømmertomta. Foto: Moelven.

Pressemelding:

Vida-konsernet kjøper etter en tids forhandlinger eiendommen inklusive produksjonsutstyr og løsøre ved Moelven Nössemark Trä AB.

Passer godt inn

De nye eierne representert ved konsernsjef Santhe Dahl i Vida AB sier at det er et anlegg der konsernet kommer til å utvikle produkter som passer godt inn i Vidas nåværende sortiment.

- Her kommer det til å bli utviklet produkter utelukkende av småtømmer. Planen er å modifisere nåværende anlegg og investere i nåværende maskinpark. I steg 2 vil vi investere i videreforedling. Den totale investeringen blir opp mot 250 millioner kroner og vil pågå i ca. ett og et halvt år. Vi regner med å suksessivt starte produksjonen i tredje kvartal 2016 og forventer å være i full drift andre halvår 2017. Ved full drift vil anlegget sysselsette ca. 55 ansatte, sier Dahl.

Fornøyde ansatte

Tillitsvalgt og ansattrepresentant i bedriftens styre, Karl-Erik Andersson, sier at han gleder seg over nyheten.

- Det er veldig positivt for oss ansatte på Moelven Nössemark Trä AB at det fortsatt blir drift her på saga. Vi har store forventninger til det nye konseptet. Vi som er ansatte er innstilte på å gjøre vårt beste for å skape lønnsomhet sammen med de nye eierne, sier Andersson.

Sviktende lønnsomhet

Konsernsjef Morten Kristiansen i Moelven Industrier ASA gjentar budskapet om at det er et beklagelig faktum, men riktig vurdert, at styret ved Moelven Nössemark Trä AB tidligere i år måtte ta beslutningen om å legge ned virksomheten i Dals-Ed kommune i Sverige på grunn av sviktende lønnsomhet over flere år.

- Samtidig er vi nå veldig glade for og positive til at vi har kommet til en løsning der andre eiere er villige til å se på virksomheten i Nössemark med friske øyne, sier Kristiansen.

Har vært tungt

Kristiansen sier at det har vært vanskelige tider for de ansatte ved Moelven Nössemark Trä.

- Situasjonen har vært svært beklagelig for alle, men aller verst har det vært for de ansatte ved sagbruket som ville miste jobben. Det er vanskelig å forestille seg hvor tøft det må ha vært. Det har jeg vært oppriktig lei meg for. Vi har også vært klar over at denne prosessen har tatt litt tid. Men vi har hele tiden jobbet hardt for og hatt fokus på å få på plass en avtale med en seriøs industriell aktør som var villig til å drive og utvikle anlegget videre på Nössemark. Det har vi nå klart, sier Kristiansen.

Gir honnør

Kristiansen sier at de ansatte i Moelven Nössemark Trä har stått på for fullt til tross for den vanskelige situasjonen de har vært i.

- Det står det stor respekt av, og jeg ønsker å gi alle ansatte på sagbruket honnør for det, sier Kristiansen.

Vida-konsernet overtar saga i Nössemark 30. desember 2015.

(moelven.no)

Powered by Labrador CMS