Fortsatt økende etterspørsel etter byggevarer i tre

Salget av trebaserte byggevarer i januar som konstruksjonsvirke, trelast og impregnert har økt med 9,2 prosent sammenliknet med samme periode i fjor, viser statistikk fra Treindustrien. Men samtidig faller eksporten.

Publisert

Impregnert som produkt har hatt en nedgang i produksjonen med 12,3 prosent sammenlignet med samme måned i fjor. Eksporten av trelast har falt med 10,4 prosent, og eksporten av sagtømmer har sunket med hele 38 prosent sammenlignet med samme periode i fjor, viser tallene fra Treindustrien.

– Etterspørselen etter trebaserte produkter viser fortsatt en økning, det er imidlertid stor usikkerhet knyttet til markedsutviklingen fremover, sier administrerende direktør Heidi Finstad i en pressemelding.

Heidi Finstad
Heidi Finstad

– Uvanlig vinterkulde over lengre tid har skapt store utfordringer knyttet til saging av tømmer som følge av frostproblematikk. Dette sammen med en svært krevende bemanningssituasjon som følge av pandemien gir både produksjonsutfordringer og store ekstrakostnader, sier hun.

Hun forteller videre om en svært krevende r åvaresituasjon andre halvår i 2020. Dette ga knapphet på sagtømmer, som igjen gir problemer nå. Dette skyldes sammensatte forhold, hvor også markedssituasjonen internasjonalt påvirker det norske markedet.

– Dette medførte veldig lave nivåer på ferdigvarelagrene til nyttår. Kombinert med stor etterspørsel er det en ubalanse i markedet på vei inn i sesongen, sier Finstad, og understreker: – Smittevern som sikrer personell til drift og vedlikehold slik at produksjonen kan opprettholdes nå er svært viktig.

– Treindustrien benytter den delen av tømmeret som er egnet til bygningsprodukter. Den andre delen av tømmerstokken som ikke kan brukes til bygningsformål er massevirke som går til produksjon av biokjemi, papir, fiberplater, fjernvarme og markedsmasse. Tilgang på sagtømmer avhenger av avsetning på massevirket. Problemer med avsetning av massevirke gir en vedvarende utfordring som skaper ubalanse i markedet for trebaserte produkter.

(Pressemelding)

Powered by Labrador CMS