Campus Ås er den største samlede utbygging i universitets- og høgskolesektoren i Norge noen gang. Foto: PG Capus Ås/Statsbygg
Campus Ås er den største samlede utbygging i universitets- og høgskolesektoren i Norge noen gang. Foto: PG Capus Ås/Statsbygg

Vinner 600 kvm med Moelven-stender

Statsbygg vinner 600 kvadratmeter areal ved å bruke Moelven-stenderen Iso3 i ytterveggene i forbindelse med at Veterinærinstituttet og veterinærutdanningen nå slås sammen med NMBU.

Publisert

Campus Ås er den største samlede utbygging i universitets- og høgskolesektoren i Norge noen gang. Oppdragsgiver er Kunnskapsdepartementet, og AF Gruppen er tildelt tett bygg-entreprisen. Entreprenøren er nå i full gang med å fylle veggene i det første bygget med Iso3, som leveres pre-cut og tilpasset behovet i hver akse og etasje – direkte fra fabrikken på Moelv.

Mer areal med Iso3

Daglig leder Sven Egil Holmsen i Moelven Multi3 AS er svært fornøyd.

– Prosjektet er det klart største enkeltprosjektet vi har levert Iso3 til. Leveransen tilsvarer over 20 fulle trailerlass med Iso3, sier Holmsen i en pressemelding.

Holmsen forklarer at dersom Statsbygg hadde brukt vanlig heltre som bindingsverk ville veggene spist opp hele 600 kvm mer av bruttoarealet i dette prosjektet forutsatt at byggelinjene hadde vært de samme.

– Dette viser at arealgevinsten med Iso3 er betydelig, selv om dette argumentet naturligvis er viktigere i boligprosjekter i tettbygde områder enn i dette prosjektet, sier Holmsen.

Kompliserte passivhusvegger

Til sammen vil nybyggene på Campus Ås ha et bruttoareal på rundt 65.000 kvm, og hele prosjektet har en totalkostnad på over 6,5 milliarder kroner. Byggene skal være ferdigstilt i 2019.

Statsbygg har sammen med ØKAW Arkitekter/ Henning Larsen Architects designet prosjektet etter passivhusstandarden med energiklasse A. Moelven ser at dette gjør det naturlig å velge Iso3 i veggene.

– Årsaken er at Iso3 gjør det betydelig enklere å bygge en komplisert passivhusvegg. Det blir færre sjikt og veggen blir 10cm slankere. I tillegg er kvaliteten høyere pga. lavere fukt enn vanlig trelast, og fordi stenderne er rette og lette, sier Sven Egil Holmsen.

Stor reduksjon i CO2-avtrykket

Lavutslippsmaterialer tillegges stadig mer vekt ved valg av byggematerialer påpeker Holmsen.

– Vi undersøker derfor mulighetene for et fornybart isolasjonsskum til Iso3. Dette er viktig for oss selv om vi kan vise at en vegg med Iso3 gir lavere CO2-utslipp enn en tilsvarende vegg med vanlig trevirke, når man tar hensyn til lavere oppvarmingsbehov. En spart kWh tilsvarer 132 gram CO2. Dette betyr at redusert varmetap gir betydelig effekt på CO2-avtrykket. Vi ser dessuten gode muligheter for gjenbruk eller materialgjenvinning av Iso3 etter bruk - noe som reduserer CO2-avtrykket ytterligere, forklarer Holmsen.

– TEK 17 uten ambisjoner

Holmsen opplyser at energireglene i TEK 17 blir videreført uten endringer fra siste revisjon av TEK 10.

– I klimaforliket ble Stortinget for fem år siden enige om passivhuskrav fra 2015. I stedet for denne ambisiøse målsettingen er det i løpet av perioden kun kommet en beskjeden endring i TEK, sier han.

Holmsen ser imidlertid at det bygges stadig flere passivhus.

– Det gir et voksende marked for Iso3. I tillegg velger flere å bruke Iso3 ut fra byggevennlighet og for å være mer fleksibel i energiregnskapet i forhold til gjeldende TEK. Bedre vegger kan for eksempel gi mulighet for mer vindusareal eller reduserte isolasjonstiltak i andre bygningsdeler, avslutter Holmsen.

(Pressemelding)

  Magasinet Treindustrien er et unikt nyhetsforum som leverer ferskt bransjestoff seks ganger i året. Bladets oppgave er å informere hele den trebearbeidende industrien samt omsetningsleddene, om hva som foregår innenfor områdene produksjon, teknikk, økonomi, design, markedsføring og bransjepolitiske spørsmål.

  Vil du bli bedre kjent med bladet?
  - Last ned bladet elektronisk
  - Eller bestill abonnement

  Her får du et innblikk i hva vi skriver om

  Powered by Labrador CMS