Illustrasjonsfoto: Treindustriens Tekniske Forening

Industrielt trebyggeri gir store muligheter

Det var et av temaene på Treindustriens Tekniske Forenings julemøte nylig.

Publisert

Arnold Sagen, som er en av treindustriens mest erfarne personer knyttet til industrielt trebyggeri, presenterte spikerplatebaserte løsninger og konsepter på julemøtet. Han arbeider hos Jatak, som er en av de største aktørene i dette markedet, og tilknyttet Norske Takstolprodusenters Forening.

Arnold Sagen (Foto: Treindustriens Tekniske Forening)

Økende industrialisering gir raske og effektive byggeprosesser

Sagen påpekte at økende industrialisering av byggeriet generelt sett bidrar til å redusere usikkerheten, og gir dermed bedre kontroll over byggekostnadene samtidig som det gir kostnadseffektive bygg. Dette gjelder også for trebaserte konsepter.

– Økt bruk av pre-cut/konstruksjonspakker, elementer, moduler, limtre, massivtre og andre trebaserte konsepter gir raske og effektive byggeprosesser, sier Sagen.

Han understreker at et viktig moment i slike prosesser er fokus på god planlegging, logistikkflyt og god design. Dette er forhold som peker på økt grad av samspill mellom byggherre, arkitekt, ingeniør og entreprenør i den innledende fasen av byggeprosessen.

– En av mulighetene, og samtidig utfordringene, er koblingen mellom de industrielle konseptene og god arkitektur. De industrielle konseptene er økonomisk effektive blant annet på grunn av kort bygge- og montasjetid. Samtidig gjør manglende kompetanse hos planleggerne at man ikke klarer å utforme byggene effektivt, og samtidig få god arkitektur. På bakgrunn av dette taper man fortsatt litt konkurransekraft, sier Sagen, men peker samtidig på at man er i god dialog med arkitektene og planleggerne om dette.

Gjør det enklere å velge tre

Ett av hovedbudskapene fra Sagen var at industrielle trekonsepter skal gjøre det enklere for kunden å velge å bygge med tre i store og små prosjekter. Nylig ble prosjektet Bjørkehagen i Leikanger sluttført. Dette er et typisk kombinert bygg med forretningslokaler i første etasje og leiligheter i etasjene over. Slike bygg er det mange av over hele landet, og her er det brukt vegg- og takelementer og gitterdragere i dekkene.

– Jatak og flere andre leverandører leverer i hovedsak pre-cut/konstruksjonspakker, elementer til vegg, gulv og tak, etasjeskiller og takkonstruksjoner i gitterbjelker. Dette innebærer at man har komplette byggesystemer som kan brukes til ulike typer bygg og konstruksjoner, pekte Sagen på.

Takstolforeningen og Jatak er opptatt av innovasjon og utvikling. De senere årene har det vært jobbet mye med utvikling av gitterbjelker og introduksjonen av disse i markedet. Gitterbjelker kan brukes i dekker, tak og vegger.

– Byggenæringen er relativt konservativ og det tar tid å få nye produkter inn i bransjen og markedet – mellom 10 til 15 år – men nå er etterspørselen etter disse produktene økende, sier Arnold Sagen.

– Avstivingsrammer har store bruksmuligheter

Nå bygges det et nytt helsebygg i Florø, og her er det utviklet et nytt konsept for tekniske installasjoner. Konsepter som er utviklet er en «installasjonsstige» i korridoren hvor all teknisk infrastruktur er montert i fabrikk og heises inn i sin helhet som store elementer inn i bygget. Dette gir store besparelser sammenlignet med å ha mange fag på byggeplassen samtidig, ventetider og logistikk.

En annen innovasjon Sagen framhevet var avstivende elementer basert på spikerplatekonstruksjoner:

– Disse kan særlig brukes i større bygg hvor behovet for avstiving er betydelig. Store og små åpninger tilpasses behovet for avstiving, og både tak- og veggflater tas i bruk. Avstivingsrammer har store bruksmuligheter og gir nye markedsmuligheter for trekonstruksjoner.

Hele tribuneanlegget i spikerplatekonstruksjoner

Fotballklubben Sarpsborg 08 vurderer å bygge ett nytt tribuneanlegg og her ligger det et forslag til å bygge hele tribuneanlegget i spikerplatekonstruksjoner. Dette blir eventuelt et anlegg av betydelig omfang og ett av de største enkeltprosjektene hvor spikerplatekonstruksjoner tas i bruk.

– Kreativitet og teknisk kompetanse er nødvendig for å løse mange av disse oppgavene, sier Sagen

Kombinerte systemer mellom ulike industrielle trebaserte systemer er framtida, tror Sagen.

– Her vil spikerplatekonstruksjoner, massivtre og limtre gi store muligheter i ulike typer byggeprosjekter. Trebaserte systemer kan gjerne også brukes i kombinasjon med andre materialer, sier han.

Sagen tror også at dekkesystemer med statisk samvirke mellom betong og tre vil bli en del av framtida. Tre og stål i bærekonstruksjoner kan også være hensiktsmessige systemer for å få lavest mulig dekkehøyder.

Sagen oppsummerer med at trebaserte konstruksjonsløsninger har en viktig posisjon i framtidas byggeri. Han peker også på viktigheten av å utvikle yrkesstoltheten i bransjen, og å gjøre ting bra og ordentlig i hele planleggings- og byggeprosessen.

Magasinet Treindustrien er et unikt nyhetsforum som leverer ferskt bransjestoff seks ganger i året. Bladets oppgave er å informere hele den trebearbeidende industrien samt omsetningsleddene, om hva som foregår innenfor områdene produksjon, teknikk, økonomi, design, markedsføring og bransjepolitiske spørsmål.

Vil du bli bedre kjent med bladet?
- Last ned bladet elektronisk
- Eller bestill abonnement

Her får du et innblikk i hva vi skriver om

Du kan abonnere på trenytt.no sitt ukentlige nyhetsbrev gratis her

Powered by Labrador CMS