Illustrasjonsfoto: Moelven
Illustrasjonsfoto: Moelven

Moelven tjente 66 millioner

Konsernets driftsresultat for tredje kvartal falt med 17,4 prosent til 66 millioner kroner mot 80 millioner kroner tilsvarende periode 2015.

Publisert

Konsernsjef Morten Kristiansen i Moelven Industrier ASA sier i en pressemelding at svekkelsen i driftsresultat for årets tredje kvartal i hovedtrekk skyldes redusert inntjening innen innrednings- og modulvirksomheten.

Konsernsjef Morten Kristiansen i Moelven Industrier ASA
Konsernsjef Morten Kristiansen i Moelven Industrier ASA

Tøft marked i Vest-Norge

– Det er særlig innredningsvirksomheten Moelven Modus som opplever et tøft marked i Norge. Vi merker det spesielt på Vest- og Sørvest-landet som har blitt rammet av dramatiske nedskjæringer i oljeindustrien. Det er signaler i markedet som tyder på at bunnen kanskje er nådd, sier Kristiansen.

Innredningsvirksomheten i Sverige viser imidlertid svært gode takter.

Har økt akkumulert

Hittil i år har Moelven tjent NOK 271 millioner på driften. Det akkumulerte driftsresultatet har dermed økt med 23,5 prosent sammenliknet med 2015.

– Vi presterer akkumulert bedre enn året før. Det skyldes en kombinasjon av gode forhold i de fleste av våre markeder og bra driftsforhold i de fleste av Moelvens enheter. Vi ser nå tydelig resultatene av det langsiktige effektiviseringsarbeidet vi gjennomfører i våre virksomheter, sier Kristiansen.

Effektiv drift

Han forklarer at flere enheter har økt sin effektivitet gjennom pågående forbedringsarbeid.

– Men det er fortsatt enheter med svak resultatutvikling. Forbedringsarbeidet fortsetter derfor med høy intensitet for å bringe samtlige enheter opp på et akseptabelt lønnsomhetsnivå. Det kan nevnes at de to største sagbrukene vi har i Sverige - Moelven Valåsen AB og Moelven Notnäs AB – samlet planlegger å investere gjennom et felles prosjekt omlag SEK 160 millioner i maskiner og utrustning. Planen skal være gjennomført sommeren 2019. Målet er at disse enhetene skal bli Moelvens mest effektive og lønnsomme, sier Morten Kristiansen.

Økte inntektene

Driftsinntektene i tredje kvartal økte med 4,2 prosent til NOK 2 359 (NOK 2 263 millioner tilsvarende periode i fjor). Akkumulert har driftsinntektene økt med 9,5 prosent til 7 894 (7 207).

– Kvartalet er preget av tilfredsstillende etterspørsel etter produkter fra konsernets tremekaniske virksomhet og godt aktivitetsnivå i divisjonen Byggsystemer som består av limtre-, byggmodul- og innredningsvirksomheter, sier Kristiansen.

Gode utsikter

Konsernets sammensetning, med divisjoner som påvirkes ulikt av konjunktursvingninger og enheter som opererer på ulike markeder, gir konsernet et godt utgangspunkt for videre forbedringer.

– I sum forventes resultatet for 2016 å bli noe bedre enn i 2015. Konsernet har en langsiktig målsetting om en avkastning på sysselsatt kapital på 13 prosent. Vi har tilstrekkelig langsiktig likviditetstilgang til å kunne gjennomføre de omstillinger og forbedringsprosjekter som er nødvendige for å nå dette målet, sier Kristiansen.

(Pressemelding)

Magasinet Treindustrien er et unikt nyhetsforum som leverer ferskt bransjestoff seks ganger i året. Bladets oppgave er å informere hele den trebearbeidende industrien samt omsetningsleddene, om hva som foregår innenfor områdene produksjon, teknikk, økonomi, design, markedsføring og bransjepolitiske spørsmål.

Vil du bli bedre kjent med bladet?
- Last ned bladet elektronisk
- Eller bestill abonnement

Her får du et innblikk i hva vi skriver om

Powered by Labrador CMS