44 ansatte ved Moelven Norsälven står i fare for å miste jobben. (Foto: Tommy Helström)
44 ansatte ved Moelven Norsälven står i fare for å miste jobben. (Foto: Tommy Helström)

Svensk Moelven-sagbruk kan bli nedlagt

Styret i Moelven Norsälven AB vurderer en nedleggelse av sagbruket. Bakgrunnen er at investeringsbehovene i anlegget er veldig store.

Publisert

Styreleder i bedriften, divisjonssjef Anders Lindh i Moelven Timber, sier i en pressemelding at selv med betydelige investeringer er det trolig ikke mulig å få til et framtidsrettet og lønnsomt anlegg.

– Det er aldri med lett hjerte at vi vurderer å legge ned en bedrift. Dessverre har Moelven Norsälven i dag en meget lav teknisk status og krever løpende store vedlikeholdstiltak for å holde driften i gang, sier Lindh.

MBL-forhandlinger

Representanter for de ansatte er formelt kalt inn til MBL-forhandlinger etter paragraf 19. Forhandlingene er innledet. Det er 44 ansatte som står i fare for å miste jobben.

Selskapet omsetter årlig for i underkant av SEK 200 millioner.

Store vedlikeholdstiltak

Lindh forteller at virksomheten ved Moelven Norsälven er forsøkt holdt i gang så lenge som mulig.

– Vi ser at det nå er et tidsspørsmål hvor lenge driften kan fortsette på en forsvarlig måte uten å sette inn utbedringstiltak i form av store investeringer, forklarer Lindh.

Positivt hittil i år

Hittil i år har resultatutviklingen ved bedriften imidlertid vært relativt positiv.

– Men dette må sees i lys av at konjunkturene for svensk sagbruksindustri er den beste på 10 år. Under ett har selskapet i 5 årsperioden 2012-2016 gått med underskudd, sier Lindh.

Store investeringsbehov

Lindh sier at investeringsbehovet totalt vil beløpe seg til minst SEK 70 millioner de nærmeste tre årene for å ha et håp om forsvarlig drift.

– Vi tror allikevel at dette ikke vil gi tilstrekkelig lønnsomhet over tid.

Satser i Karlskoga og Torsby

To andre store sagbruk i Sverige - Moelven Valåsen AB og Moelven Notnäs AB - er midt i et utviklingsprogram med metodeforbedringer, investeringer og organisasjonsutvikling.

– Disse to bedriftene vil få en økt produksjonskapasitet som vil kunne kompensere det produksjonsbortfallet som en eventuell nedlegging av Moelven Norsälven vil medføre, sier Lindh.

Styrker lønnsomhet

Moelvens totale produksjon av skurlast skal i følge Lindh kunne opprettholdes på samme nivå samtidig som effektiviteten og lønnsomheten styrkes.

– Kunder og leverandører skal derfor ikke bli berørt ved en eventuell nedlegging av Moelven Norsälven og omstrukturering av virksomheten, sier Lindh.

(Pressemelding)

Magasinet Treindustrien er et unikt nyhetsforum som leverer ferskt bransjestoff seks ganger i året. Bladets oppgave er å informere hele den trebearbeidende industrien samt omsetningsleddene, om hva som foregår innenfor områdene produksjon, teknikk, økonomi, design, markedsføring og bransjepolitiske spørsmål.

Vil du bli bedre kjent med bladet?
- Last ned bladet elektronisk
- Eller bestill abonnement

Her får du et innblikk i hva vi skriver om

Powered by Labrador CMS