Fra venstre.: Viggo Iversen, Proneo, Amund Saxrud, Norske Skog Skogn, Kjersti Kinderås Skognæringa i Trøndelag, Knut Dreier, Moelven Van Severen, Philip Reme, Papir og Fiberinstituttet (PFI), Håvar Risnes og Ivar Skjerve, begge Innovasjon Norge.
Fra venstre.: Viggo Iversen, Proneo, Amund Saxrud, Norske Skog Skogn, Kjersti Kinderås Skognæringa i Trøndelag, Knut Dreier, Moelven Van Severen, Philip Reme, Papir og Fiberinstituttet (PFI), Håvar Risnes og Ivar Skjerve, begge Innovasjon Norge.

Skognæringa i Trøndelag i elitedivisjonen

Kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner offentliggjorde i dag at forumet Skognæringa i Trøndelag får status som en nasjonal Arena for klyngesatsing og innovasjon.

Publisert

Skognæringas Arena-søknad er valgt ut i en tøff konkurranse blant søknader fra mange næringer i Norge og er et uttrykk for at klyngen vurderes til å kunne spille en meget viktig rolle i norsk og internasjonalt næringsliv i årene som kommer. Skognæringsklyngen har det siste året utarbeidet en plan for hvordan næringen skal ta en ledende rolle i utviklingen av bioøkonomien.

Det grønne skiftet passer skognæringa bra. Faktisk er det slik at skognæringa har forutsetninger for å lede an i det grønne skiftet og utviklingen av et internasjonalt konkurransedyktig næringsliv basert på biologisk fornybare ressurser. Dette skjer med utgangspunkt i Regjeringens arbeid med en nasjonal strategi for bioøkonomi, uttaler Knut Dreier, leder i forumet Skognæringa i Trøndelag og adm. direktør i Moelven Van Severen.

En spydspiss i bioøkonomien

Det er med stor glede vi i Innovasjon Norge kan gratulere Skognæringa i Trøndelag med status som Arena-prosjekt, sier direktør Ulrik Hammervold i Innovasjon Norge Nord-Trøndelag.

Dette er en milepæl for næringa og aktørene i klyngen som i lengre tid har jobbet med å posisjonere Skognæringa i Trøndelag som en spydspiss innenfor bioøkonomien. Det er også en viktig seier for øvrig næringsliv i regionen. Et Arena prosjekt i Trønderlag region gjør at næringen tiltrekker seg forsknings- og kunnskapsmiljøer fra øverste hylle. Næringen får inn nye aktører som ser til disse klyngene for samhandling om nye forretningsmuligheter og innovasjon.

Samarbeid mellom bedrifter og mellom nettverk og klynger styrker den enkeltes bedrifts konkurransekraft og posisjon. Ved å jobbe mer offensivt og langsiktig med teknologisk fornyelse, nyskaping og utvikling av nye forretningsområder, kan klyngene sette fart i nødvendige endringer og omstillingsprosesser.

Offensiv utvikling og fornying

Arenaprosjekt vil gi skognæringsklyngen et ekstra løft og støtte oppunder den offensive utviklingen som allerede er på gang. Skogindustrien i Trøndelag har pågående forskningsaktiviteter som gir svært spennende og løfterike anvendelser av tre i bygg og fibermaterialer også på helt nye bruksområder. Dette inkluderer også leveranser av grønne produkter til andre næringer. Økt bruk av tre og trefiber i flere typer produkter vil bidra til å gjøre disse industriene mer fornybare. Skognæringa kan bli en katalysator i det grønne skiftet med virkninger langt utenfor egen industri.

Skognæringa i Trøndelag har for eksempel økt innsatsen på nye innovasjonsområder av skog og tresektoren som trefiberkompositter og bruk av trefiber som armering i plastprodukter. Likedan forskes det på bruk av trefiber i forstoff til oppdrett av fisk. Samtidig vites det at det er et enormt potensiale og økt attraktivitet til bygg i trematerialer. Verdens største høyhus i tre er bygget i Norge og økte miljøkrav innebærer en overgang til mer bruk av fornybare byggematerialer i byggebransjen.

Bredt partnerskap

Skognæringa i Trøndelag har lange tradisjoner for samarbeid og felles løft. Samarbeidsforumet ble etablert i 2004 med skogbruket, skogindustrien og næringslivsorganisasjonene og har hele tiden hatt en tett dialog med politikere, Fylkesmennene, fylkeskommunene og Innovasjon Norge i Trøndelag. Gjennom utvikling av søknaden er det etablert tettere kontakt med trebearbeidende industri og flere forskningsmiljø.

Partnerskapet består i dag av 15 kjernebedrifter, 10 klyngebedrifter, 12 FoU-partnere, samt 9 samarbeids-partnere, samt flere internasjonale klynger.

(Pressemelding)

Magasinet Treindustrien er et unikt nyhetsforum som leverer ferskt bransjestoff seks ganger i året. Bladets oppgave er å informere hele den trebearbeidende industrien samt omsetningsleddene, om hva som foregår innenfor områdene produksjon, teknikk, økonomi, design, markedsføring og bransjepolitiske spørsmål.

Vil du bli bedre kjent med bladet?
- Last ned bladet elektronisk
- Eller bestill abonnement

Her får du et innblikk i hva vi skriver om

Powered by Labrador CMS