Moelven Byggmodul AS og Moelven Byggmodul Hjellum AS fusjoneres

Publisert
Lars Brede Aandstad, daglig leder i Moelven Byggmodul AS.
Lars Brede Aandstad, daglig leder i Moelven Byggmodul AS.

– Begge selskapene er heleide datterselskaper av Moelven Industrier ASA. For våre kunder vil dette bety enda større leveransetrygghet. De får en større og mer solid leverandør med økt konkurransekraft, sier daglig leder Lars Brede Aandstad, i en pressemelding.

Økt konkurransekraft og lønnsomhet

Hensikten med sammenslåingen er å forenkle driften, samtidig som det gir muligheter for en mer effektiv ressursutnyttelse. Målsettinger er økt konkurransekraft og lønnsomhet, sier Aandstad.

Fusjonen gjelder fra årsskiftet og selskapet skal hete Moelven Byggmodul AS.

– Det er bare 25 minutters reisetid mellom fabrikkene og enhetene samarbeider allerede på flere felt i dag. Derfor blir fusjonen et naturlig neste steg for å utnytte flere synergier mellom selskapene, forklarer Aandstad.

Om Moelven Byggmodul

Moelven Byggmodul leverer både midlertidige og permanente bygg til studentboliger, skole- og utdanningsbygg, hotell og overnattingslokaler, kontorbygg og boligbygg. Å bygge moduler med tre er bærekraftig. I tillegg gir modulbygg kort byggetid.

Begge virksomhetene produserer tremoduler og skal fortsatt rendyrkes inn mot sine ulike markedssegment.

Positiv situasjon i begge selskap

Ordresituasjonen i begge selskapene er tilfredsstillende og per nå er det ikke planlagt nedbemanning i forbindelse med fusjonen. Totalt jobber det 315 personer i selskapene som produserer samlet over 3000 moduler i året.

– Vi opplever nå relativt bra aktivitet og har en fornuftig ordrehorisont, både innenfor boligsegmentet og det mer tradisjonelle bygg- og anleggssegmentet med midlertidige bygg. Begge selskapene er nå i en positiv situasjon hvor det er helt avgjørende at vi har en effektiv utnyttelse av samlet kapasitet og ressurser, sier Aandstad.

(Pressemelding)

Powered by Labrador CMS