Endrer brannklassifisering av royalkledning

Tester indikerer at royalbehandlet kledning ikke tilfredsstiller brannklasse D, slik den som regel er deklarert for i dag. Nå tar Treindustrien grep for å endre brannklassifisering.

Publisert

Treindustrien skriver på sine nettsider at de har bedt royalprodusentene om å sørge for tilstrekkelig testing og dokumentasjon av kledning. Dette er bedriftene i full gang med å følge opp.

– Produsenter tar grep umiddelbart, og endrer inntil videre klassifiseringen av royalprodukter brukt til kledning. De kontakter kunder og informerer om endringen. Dette viser at produsentene er seriøse og tar ansvar, sier administrerende direktør Heidi Finstad i Treindustrien på nettsidene deres.

Treindustrien skriver videre at de setter sikkerhet først:

« Vi følger opp saken, og jobber sammen med produsenter og andre fagmiljøer for å kvalitetssikre at all produktinformasjon er i tråd med standarder. »

– Under enhver omstendighet skal produkter være egnet i bruk og regelverket følges. Produsentene må ha dokumentasjon for sine produkter, og det er viktig at kundene etterspør slik dokumentasjon, sier Finstad. 

(treindustrien.no)

Le også hva Direktoratet for byggkvalitet skriver:
Tilsyn med brannhemmende trekledning avdekket avvik

Powered by Labrador CMS