Illustrasjonsfoto: yayimages.com
Illustrasjonsfoto: yayimages.com

Ny rapport om brann i trebygg

Ubeskyttede trekonstruksjoner kan føre til at en brann vokser raskere blir mer intens.

Publisert

RISE Fire Research har nylig publisert en rapport om brannsikkerhet ved bruk av krysslaminert massivtre i bygninger. Her kommer det fram at eksponert KLT, eller KLT med utilstrekkelig beskyttelse, i noen tilfeller kan føre til at en brann vokser raskere, er mer intens og varer lenger enn en brann der det eneste brenselet er inventaret i brannrommet. Det skriver Direktoratet for byggkvalitet (DiBK) på sine nettsider.

"Mengden eksponert tre i et rom kan ha betydning for omfanget og varigheten av en brann, men kunnskapsgrunnlaget har foreløpig ikke vært tilstrekkelig til å kunne benyttes i modellering, prosjektering og analyser", heter det i rapporten fra RISE Fire Research.

Sjefingeniør Vidar Stenstad i Direktoratet for byggkvalitet (DiBK) uttaler at rapporten bidrar med ny kunnskap på et område der det er behov for enda mer forskning og utvikling.

– Prosjektering av høye bygninger med bærende trekonstruksjoner er krevende, og det er behov for høy kompetanse for å vurdere og dokumentere brannsikkerheten i slike bygninger. Rapporten fra RISE Fire Research gir ny innsikt, men det er fortsatt kunnskapshull når det gjelder brannsikkerhet ved bruk av KLT i bygninger. Det må derfor forskes mer, og vi må ha et større erfaringsgrunnlag, før det eventuelt kan vurderes å angi preaksepterte ytelser for høye bygninger med bærende trekonstruksjoner. En forutsetning for at myndighetene skal angi preaksepterte ytelser er at det finnes god nok dokumentasjon, og at ytelsene gir robuste byggverk, sier Vidar Stenstad.

Les mer på nettsidene til DiBK

Rapporten finner du her

Magasinet Treindustrien er et unikt nyhetsforum som leverer ferskt bransjestoff seks ganger i året. Bladets oppgave er å informere hele den trebearbeidende industrien samt omsetningsleddene, om hva som foregår innenfor områdene produksjon, teknikk, økonomi, design, markedsføring og bransjepolitiske spørsmål.

Vil du bli bedre kjent med bladet?
- Last ned bladet elektronisk
- Eller bestill abonnement

Her får du et innblikk i hva vi skriver om

Du kan abonnere på trenytt.no sitt ukentlige nyhetsbrev gratis her

Om rapporten

Prosjektet er utført av RISE Fire Research i samarbeid med SINTEF Byggforsk, og er finansiert av Direktoratet for byggkvalitet (DiBK) og Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) gjennom samarbeidsavtalen om forskning og utvikling mellom DSB og RISE Fire Research.

Powered by Labrador CMS