Administrerende direktør Heidi Finstad i Treindustrien.
Administrerende direktør Heidi Finstad i Treindustrien.

– Bra at også ny Kommunalminister engasjerer seg i royalsaken

- Forrige regjering endret regelverket og gjorde det mulig å finne løsninger for bygg under oppføring med royalkledning. Det er svært positivt at den nye Kommunalministeren engasjerer seg for å utvikle regelverket videre slik at dette blir mer forståelig og brukervennlig, sier Heidi Finstad, administrerende direktør i Treindustrien.

Kommunal- og distriktsminister Bjørn Arild Gram har gitt DiBK i oppdrag å vurdere brannkravene til ytterkledning til vegg i byggteknisk forskrift, og om disse er på riktig nivå, eller om det er forsvarlig med endringer. Kommunalministeren vil også ta kontakt med EU-kommisjonen for å følge opp utfordringene knyttet til byggevareforordningen og bruken av harmoniserte standarder, som omhandler krav til omsetning og salg av byggevarer.

- Det er svært positivt at Kommunalministeren engasjerer seg for å utvikle regelverket slik at dette blir mer forståelig og brukervennlig, sier Heidi Finstad, administrerende direktør i Treindustrien.

- Regelverksutviklingen henger ofte etter produktutvikling, og det bra at Kommunalministeren er utviklingsorientert og engasjerer seg for innovasjon.

- Royalsaken har adressert en rekke problemstillinger, hvor brukervennlighet av regelverket er et viktig stikkord. – Saken har vist at hverken produsentene, kundene eller myndighetene har vært beviste nok på betydningen av produktdokumentasjon, sier Finstad.

- Saken har viktige sider rent prinsipielt. Sikkerheten i bygg må under alle omstendigheter ikke svekkes, og det er et avgjørende prinsipp å ivareta like konkurransevilkår. Det må også legges til grunn løsninger som ikke endrer på ansvarsforholdene mellom produsent, kunde og byggeier, sier Finstad.

- Norge har en unik og lang tradisjon for på bygge med tre. Det er veldig positivt at Kommunalministeren engasjerer seg for å utvikle regelverket og dermed norsk byggeskikk basert på tre som byggemateriale.

Powered by Labrador CMS