Prototype 3 viser hovedkomponentene i BoxWall ytterveggsystem: Grunnmoduler, undermodul, losholtmodul, låsesystem, vinduskarmer og toppsvill.
Prototype 3 viser hovedkomponentene i BoxWall ytterveggsystem: Grunnmoduler, undermodul, losholtmodul, låsesystem, vinduskarmer og toppsvill.

Trønderbedrift med ny teknologi for grønn husbygging

BoxWall AS i Trøndelag har utviklet en bærekraftig byggteknologi som alternativ til tradisjonelle bindingsverk. Et modulbasert byggesystem med prefabrikkerte trebokser er Boxwalls bidrag til målet om nullutslipp.

Publisert

Teknologien gjør det mulig å bygge 10 kvm med energieffektiv yttervegg på mindre enn 5 minutter.

– I tillegg til å gi kortere byggetid er BoxWall-teknologien både miljøvennlig og lønnsom. Den oppfyller alle bransjestandarder og tekniske kvalitetskrav, sier daglig leder i BoxWall, Håvar Moe, i en pressemelding.

Han mener teknologien vil bidra til grønn omstilling av bygg- og anleggsbransjen, en bransje som er i rask endring på grunn av økte krav og forventninger til bærekraftig produksjon.

I begynnelsan av juni kom ledende SV-politikere på besøk for å se hvordan systemet virker. Fra venstre: Lars Haltbrekken, stortingsrepresentant SV , Siv Furunes, stortingskandidat SV og Håvar Moe daglig leder i BoxWall AS – Dette er fremtidsretta byggekunst og et spennende eksempel på en fremvoksende grønn industri i Trøndelag, mener Furunes.
I begynnelsan av juni kom ledende SV-politikere på besøk for å se hvordan systemet virker. Fra venstre: Lars Haltbrekken, stortingsrepresentant SV , Siv Furunes, stortingskandidat SV og Håvar Moe daglig leder i BoxWall AS – Dette er fremtidsretta byggekunst og et spennende eksempel på en fremvoksende grønn industri i Trøndelag, mener Furunes.

BoxWall-teknologien flytter bærekonstruksjonen ut av veggen, til utvendige og innvendige sideplater, noe som gir 25% bedre energiutnyttelse, 40% redusert materialbehov og 80% raskere byggetid. Problemet med energisløsende kuldebroer i bindingsverk, blir minimert, forklarer Moe.

Tilnærmet dobbelt så mange hus av samme skog

På grunn av at veggene blir slankere, vil den samme skogen gi tilnærmet dobbelt så mange BoxWall-hus som tradisjonelle bindingsverk-hus. Avkapp fra modulproduksjon benyttes til å produsere andre komponenter, som vinduskarmer og toppsviller. Under montering på byggeplass blir det ikke generert avkapp, og veggene kan gjenvinnes når huset skal rives. Alt i alt gir dette betydelige miljøgevinster fra vugge til grav, framhever Moe.

— Jakter på ambisiøse samarbeidspartnere

BoxWall AS har søkt om patent på den nye teknologien. I samarbeid med SINTEF og aktører i bygg- og anleggsbransjen har selskapet startet et 4-årig utviklingsløp.

– Vi ønsker å få med oss ambisiøse bransjepartnere til å gjennomføre pilotprosjekter i ulike produktsegmenter. Målet er å ytterligere dokumentere hvor effektiv vår løsning er sammenlignet med dagens standard, sier Moe.

(Pressemelding)

Powered by Labrador CMS