To av forfatterne av siste utgave. Fra venstre: Stine Lønbro Bertelsen og Andreas Stenstad, begge ansatt i Treteknisk.

Boka skal gjøre Eurokoden enklere å forstå

«Dimensjonering av Mekaniske treforbindelser» er nå klar som et godt oppslagsverk og hjelpemiddel til de som jobber med trekonstruksjoner. Håndboka inneholder flere beregninger og illustrerte eksempler i tillegg til gode råd og erfaringer.

Treteknisk har i mange år produsert og publisert flere tekniske håndbøker. Nå er nummer 3 i serien lansert i revidert og oppdatert utgave. Den oppdaterte «Mek- boka» er et resultat av over ti års arbeid.

Mek-boka inneholder kort fortalt beregninger for festemidler i knutepunkter i tre. Det vil si at den vil kunne svare på hvor mange skruer av en gitt type som må brukes for å holde sammen gitte materialer i mange ulike knutepunkter innen trevirke. Den er tenkt brukt som et oppslagsverk og hjelpemiddel for blant annet konstruktører, rådgivere, ingeniører og studenter.

Basert på etablerte standarder

Håndboka er basert på Eurokode 5 (NS-EN 1995-1-1:2004+A1:2008+NA:2010) samt flere standarder, og forsøker å gjøre Eurokoden enklere å forstå.

Eurokode 5 inkluderer ikke massivtre, så forfatterne har inkludert det viktigste innen massivtre, men henviser også til egne håndbøker for dette.

Lang reise for Mek-boka

Mek-boka ble første gang publisert i 1974 og har siden den gang vært revidert og utgitt flere ganger med et samlet opplag på 8500 eksemplarer. Nå er den sjette utgaven klar, med større omfang av formelverk for skrueteknologi inkludert flere og mer moderne skruer, noe informasjon om massivtre, samt flere eksempler i tillegg til gode råd og erfaringer.

Basert på egne erfaringer og krefter

Utgaven som foreligger nå er et resultat av kontinuerlig arbeid som har foregått siden forrige utgave kom i 2007, og det er egne ansatte i Treteknisk som har stått bak arbeidene med revideringen og de nye tilleggene, og erfaringene er basert på empiri fra Treteknisk sin egen forskning. Utviklingsarbeidet har skjedd i tett dialog med flere kompetente ingeniører i norsk treindustri.

Powered by Labrador CMS