Tone Bente Bergene Holm og Rune Kjølberg i Maxbo mener god dokumentasjon er helt avgjørende for effektiv og korrekt drift.
Tone Bente Bergene Holm og Rune Kjølberg i Maxbo mener god dokumentasjon er helt avgjørende for effektiv og korrekt drift.

– God dokumentasjon er helt avgjørende

All type dokumentasjon i byggebransjen blir stadig viktigere. Hos Bergene Holm har det blitt en stor del av arbeidet, og all produktutvikling begynner nå med dokumentasjon. — Det er krevende, men helt avgjørende, sier Tone Bente Bergene Holm.

Publisert

Bergene Holm er en av Norges største trelastprodusenter, og har nå sju produksjonssteder med totalt 450 ansatte. Hvert år videreforedler de mer enn én million kubikkmeter tømmer fra norske skoger.

– Vi har alltid jobbet med dokumentasjon på prosesser og produkter, men de siste to årene det blitt stadig viktigere, og omfang og etterspørsel har økt betydelig, sier kommunikasjonsdirektør Tone Bente Bergene Holm i en pressemelding.

– Nå har vi dedikerte ressurser, som blant annet jobber med miljø- og bærekraftsdokumentasjon, og vi har fem ansatte som samarbeider med produktdokumentasjon i et tverrfaglig team. All produktutvikling starter nå med at vi parallelt samler all relevant data, før noe settes i produksjon.

Dokumenteringen inkluderer både ytelseserklæringer, FDV, HMS faktablad, miljødokumentasjon og ulike sertifiseringer. All grunndata legges inn i NOBB. I de siste årene har spesielt miljødokumentasjonen blitt viktigere og mer krevende.

– Kundenes behov og krav til dokumentasjon har endret seg dramatisk de siste årene. Hvis vi skal levere produkter for eksempel til et Breeam-prosjekt, kommer vi ikke utenom en omfattende dokumentasjon av produktenes miljøprestasjoner. Det krever blant annet av vi jobber svært tett med leverandørene våre, og får tilgang til all deres informasjon om råvarer og produkter, sier Bergene Holm.

Den omfattende dokumentasjonen, distribuert gjennom NOBB, gjør det lettere å identifisere de ulike miljøegenskapene fra produsentene, sier Rune Kjølberg, som er kategorisjef for trelast hos Maxbo.

– Bergene Holm er blitt veldig dyktige på å levere korrekt og oppdatert grunndata og dokumentasjon, som effektiviserer og sikrer flyten av vareinformasjon mellom produsent, handelsleddet og våre kunder. I en verden som blir stadig mer digital er det viktig med høy presisjon i grunndataene, som benyttes til alt fra mengdeberegninger, transportplanlegging og mulighet for filtrering på miljøegenskaper i ERP-systemer og netthandel. Dette hjelper kundene våre til å identifisere miljøriktige produkter, som de kan bruke både i anbud og salg, sier Kjølberg.

(Pressemelding)

Powered by Labrador CMS