Elementer er miljøvennlig, konstaterer Rune Johnsen.
Elementer er miljøvennlig, konstaterer Rune Johnsen.

Ber om fortgang i klimakravene

Prefabrikkering er bra for klimaet og arbeidsforholdene, ifølge Støren Treindustri. Nå ber bransjen politikerne om å stille klimakrav til byggenæringen.

Publisert

Treindustrien og Støren Treindustri har invitert trønderpolitikere fra hele det politiske spekteret til bedriftsbesøk.

– I produksjonshallen får vi bedre kontroll over byggeprosessen. Det gir oss muligheten til å planlegge materialbruken bedre og redusere svinn. Det er bra for klimaet og gir gode arbeidsforhold under tak, sa administrerende direktør Rune Johnsen i Støren Treindustri til politikerne.

Rekruttering

Ifølge treindustrien.no understreket han behovet for å rekruttere nok kompetent arbeidskraft fremover – og også behovet for å utvikle den kompetansen næringen trenger.

Støren Treindustri selv har gode erfaringer med trøndelagsmodellen, som får flere lærlinger ut i bedrift, og med utdannelsesløp som begynner tidlig med praksis.

– Vi gir intern opplæring i bedriften frem mot fagbrev som tømrer. Vi ser at det å starte med praktisk læring på jobb, fungerer veldig godt, sier Johnsen.

Strengere krav

Både treindustrien, entreprenørene og arkitektene ber politikerne om å stille strengere krav til byggenæringen for å bidra til å redusere klimagassutslippene.

– Regelverket må benyttes til å stille klimakrav til bygg hvor det stilles konkrete krav til utslippsnivå. I tillegg må offentlige innkjøp stille høye miljø- og klimakrav og bidra til innovasjon, mener administrerende direktør Heidi Finstad i Treindustrien.

Det er entreprenørenes forening EBA enig i:

– Bransjen vil enkelt og greit ha høyere krav. De teknologiske løsningene for å nå klimamålene finnes i dag. Vi trenger ikke noen revolusjon, men tydelige krav og forventninger til byggeprosjekter, sa direktør Audun Otterstad i EBA Trøndelag ifølge treindustrien.no.

Heidi Finstad trekker også frem at levetiden på bygg må forlenges. – Det sparer ressurser, og det reduserer presset på verdifulle arealer som matjord, sier hun.

Powered by Labrador CMS