– Tre er et komplekst materiale som byr på nye og andre typer utfordringer enn vi er vant til, sier Wahlstrøm. Her fra St. Olav videregående skole i Sarpsborg.

Bedre råd om tre

Norconsult har satt sammen en egen massivtregruppe som skal gi råd om når og hvor massivtre egner seg som bygningsmateriale.

De siste årene har det vært en økende bruk av tre i bygninger, og særlig massivtre som erstatning for stål og betong i bærende konstruksjoner, sier Simen Wahlstrøm i Norconsults avdeling for bygningsfysikk og bærekraft. Han trekker frem krav om klimagassregnskap i alle nye bygg, regjeringens ønske om mer lokale ressurser og nye regneregler fra Futurebuilt som signaler om at det kommer til å bli brukt enda mer tre.

Byggherrer kan ha litt urealistiske forventninger til massivtreprosjekter, og da må vi være der og gi dem gode råd, sier Wahlstrøm. Han understreker at Norconsult ikke skal ta standpunkt til om kunden bør velge tre eller betong.

Powered by Labrador CMS