Mottakerne for materialgjenvinning består i hovedsak av sponplateprodusenter i inn- og utland.

Nytt selskap skal øke materialgjenvinning av avfallstrevirke

Selskapets første leveranse av trevirke seilte nylig ut med kurs for Skottland.

Retura IR, Retura Østfold og Geminor starter nå opp Energi og Materialgjenvinning AS (EMG).

Selskapet har hovedkontor i Verdal i Trøndelag, og er etablert for å utvikle nye sorterings- og logistikkløsninger for trevirke, samt opparbeide nye fraksjoner til material- og energigjenvinning i Norge og Europa. Selskapet har også som mål å øke materialgjenvinningsgraden og verdien av resirkulert trevirke, og dermed fremme sirkulærøkonomi innen avfallstrevirke, heter det i en pressemelding.

Inge Raymond Langhelle.

– Unik totalpakke

I første omgang vil EMG håndtere avfallstrevirke i HUB’er i Skogn, Bergen, Askim, Egersund og på Storøy utenfor Haugesund. Her vil fraksjoner samles og prosesseres, forteller daglig leder i EMG, Inge Raymond Langhelle.

– Vi skal være en aktør som sikrer høy kvalitet på trevirke til material- og energigjenvinning, uansett mottaker. Ved å koordinere leveransene og logistikkløsningene fra ulike aktører best mulig, vil vi effektivisere avfallsstrømmene hele veien ut til mottakere både i Norge og internasjonalt, sier Langhelle.

– Samtidig skaper vi rom for mer sorterings- og lagringskapasitet, noe som ofte er kjærkomment for mindre aktører i bransjen. Denne totalpakken er unik i norsk sammenheng, sier Langhelle, som kombinerer stillingen i EMG med sin nåværende stilling som daglig leder i Rekom AS.

Avfallstrevirke til Norden og Europa

Mottakerne for materialgjenvinning består i hovedsak av sponplateprodusenter i inn- og utland. Den første leveransen av avfallstrevirke har gått over Nordsjøen til Skottland, der skipet med en last på 2200 tonn ankom Grangemouth tidlig i juni. Men også norske mottakere, blant dem Norske Skog, vil snart få trevirke bearbeidet av EMG.

De tre eierselskapene Retura IR, Retura Østfold og Geminor står sammen for behandlingen av rundt 200 000 tonn avfallstrevirke i året. EMG skal dermed kunne bidra til å skape sikkerhet både for opp- og nedstrømskunder over tid, sier Langhelle.

– Før gikk hovedandelen av trevirke fra det norske markedet til energigjenvinning i Sverige, men økt konkurranse og krav om høyere andel materialgjenvinning har endret dette bildet. Et marked i stadig utvikling har tidvis skapt usikkerhet for mange aktører. Nå vil vi gjøre det lettere for leverandørene ved å tilby langsiktige løsninger og mer stabilitet, sier Langhelle.

Stort geografisk område

Daglig leder i Retura IR, Petter Segtnan, er styreleder i det nye selskapet. Han ser muligheter for drift i et stort geografisk område , der også flytting av større volumer blir mulig.

– Med etableringen av EMG ønsker vi å få enda større kontinuitet på varestrømmer både oppstrøms og nedstrøms. Slik kan vi sikre vår kunder både tilstrekkelig volum og kvalitet igjennom hele året. Nå kan vi levere ulike kvaliteter flis over et mye større geografisk område og samtidig ivareta økte krav om materialgjenvinning, sier styreleder Petter Segtnan.

(Pressemelding)

Powered by Labrador CMS