Telemarksbruket i Bø.

Øker produksjonen av trelast fra Telemarksbruket i Bø

Da etterspørselen etter trelast økte til historiske høyder i mars i fjor, ble tørkekapasiteten en av begrensningene. Telemarksbruket AS investerer nå 18 millioner kroner i økt tørkekapasitet.

Publisert

Fra å skjære et volum på 75 000 kubikk tømmer årlig, kan Telemarksbruket videreforedle opptil 130 000 kubikk kortreist tømmer fra Telemark med denne investeringen, skriver selskapet i en pressemelding.

– Dette er den største enkeltinvestering på Telemarksbruket siden vi monterte ny saglinje i 2004, sier daglig leder Ole Grimsgaard ved Telemarksbruket i Bø.

Med denne investeringen responderer sagbruket på den økte etterspørselen etter trelast, som må innom tørking før kundene kan benytte seg av kvalitetsproduktene fra furuskogen.

Trelast på Telemarksbruket

– Satsingen fører også til vekst i lokal verdiskaping og behov for økt bemanning. I 2021 har vi allerede investert 4,5 millioner kroner for å sikre høy kvalitet på våre produkter. AT Skog har bidratt til vesentlige løft for Telemarksbruket gjennom aktivt og målrettet eierskap, sier Grimsgaard.

Telemarksbruket ble etter 1. januar i år heleid av AT Skog. Det daglige forbruket av furu sagtømmer er cirka 350 kubikk, som tilsvarer rundt 1500 stokker. Nye tørker vil være i drift høsten 2022 parallelt med økende produksjon på saglinjen.

– Begrensning i tørkekapasitet har vært flaskehalsen i den store etterspørselen etter trelast. Sammen med andre justeringer i anlegget og saglinjene, får vi en god og effektiv drift parallelt med produksjonsøkningen. Med disse investeringene og forbedringene øker vi etterspørselen og markedsverdien for tømmer til skogeierne, sier administrerende direktør i AT Skog, Anders R. Øynes.

(Pressemelding)

Om Telemarksbruket

SAGBRUK: Midt i hjertet av Telemark, i Midt-Telemark kommune, ligger Telemarksbruket, som ble etablert i 1978. Lokaliseringen er gunstig for mottak av kortreist kvalitetstømmer av furu fra skogeiere i nærliggende kommuner.

TRELAST: Standard dimensjoner og kvaliteter, pluss en stor andel trelast med nær 100 % kjerneved og kvistfrie dimensjoner.

PRODUKSJON: Skjærer 75 000 kubikk årlig, som tilsvarer 450 000 tømmerstokker. Telemarksbruket fyller hvert år opp 1250 flisbiler og 950 lastebiler med trelast. Mengden ferdig trelast av furu er i dag 40 000 kubikkmeter og dette vil øke med 25 000 kubikkmeter med økt tørkekapasitet.

Om AT Skog

SAMVIRKE: AT Skog SA har 9100 medlemmer i Telemark, Agder, Rogaland og Vestland. Omsetningen er ca. 1 600 000 m³ tømmer og 1,2 mrd. kroner.

FORMÅL: Lønnsom tømmeravsetning og faglig gode skogtjenester. Kjernevirksomheten er innkjøp og salg av tømmer, organisering og gjennomføring av tømmerdrifter, tilhørende tjenester innen skogforvaltning, logistikk, rådgivning og næringspolitisk arbeid.

INDUSTRIAKTØR: AT Skog har et betydelig engasjement for utvikling av skognæringens verdikjede og har flere strategiske eierengasjement. Konsernet AT Skog forventer en omsetning i 2021 på rundt 2,0 mrd. kroner og har om lag 240 ansatte.

Powered by Labrador CMS