Søker kandidater til årets trebyggeri 2022

Årets trebyggeri 2022 deles ut til et byggeprosjekt som er realisert/sluttført i løpet av 2022, og fristen for å komme med forslag er 24. februar.

Prisen deles ut i samarbeid mellom Treteknisk, TreFokus og Byggeindustrien/bygg.no. Det nomineres tre byggeprosjekter som alle presenteres på Byggegallaen 22. mars. Det deles ut en førstepremie, og de to øvrige finalistene får «hederlig omtale».

Prisen kan deles ut til ulike typer byggeri med utstrakt trebruk som boliger, skoler, næringsbygg, landbruksbygg, broer etc.

I bedømmelsen legges det vekt på:

  • Innovativ og/eller spennende trebruk
  • Høy arkitektonisk kvalitet
  • Bærekraft, ressurseffektivitet og sirkularitet
  • Bidrag til kompetanseutvikling hos involverte aktører

Les mer på treteknisk.no

Powered by Labrador CMS