Gausdal Bruvoll med innovativt teknologiprosjekt

Tar i bruk kunstig Intelligens for å lage bedre ytterkledning.

Publisert

Ikke lenge etter at den nye fabrikken ble åpnet, starter administrerende direktør i Gausdal Bruvoll (GB), Jørn Nørstelien, opp med et forskningsprosjekt som inneholder flere elementer av nye teknologier. Sammen med universitetet i Ålborg, Norsk Treteknisk Institutt og norske APX systems starter fabrikken opp med et prosjekt som skal optimalisere produksjon av produktet Ultimalt, skriver GB i en pressemelding.

– I 2018 startet vi opp med RFID som informasjonsbærer på plank for å styre roboter. På sju avlesningspunkter har vi kontroll på planken i det den går inn til råtebehandling, maling og tørking, forklarer Jan Erik Evanger, daglig leder i APX systems, som leverer programvareløsningen.

Overvåker og trimmer fabrikken

Seniorforsker ved Treteknisk, Ulrich Hundhausen, forklarer at fabrikken ved hjelp av flere sensorer skal overvåke, og ikke minst trimme fabrikken, ved ulike årstider:

– Sensorene skal måle temperatur og luftfuktighet inne og ute og i trevirket, samt luftmengde utenfra. En egen sensor skal måle kvaliteten på påført maling. Ved hjelp av sensorene vil vi få en mengde data, som gir oss grunnlag for å trimme fabrikken, sier Hundhausen.

Bedre produkter med kunstig intelligens

Jørn Nørstelien forklarer at dataene fra løsningen vil legge seg kronologisk og i logisk rekkefølge i en skyløsning.

– På den måten kan vi ved hjelp av kunstig intelligens, Big Data og IIoT levere den beste produktkvaliteten. Det er heller ingen ulempe at vi nå i tillegg innfører RFID på pakker som leveres ut til byggevarebransje, avslutter Nørstelien.

(Pressemelding)

  Magasinet Treindustrien er et unikt nyhetsforum som leverer ferskt bransjestoff seks ganger i året. Bladets oppgave er å informere hele den trebearbeidende industrien samt omsetningsleddene, om hva som foregår innenfor områdene produksjon, teknikk, økonomi, design, markedsføring og bransjepolitiske spørsmål.

  Vil du bli bedre kjent med bladet?
  - Last ned bladet elektronisk
  - Eller bestill abonnement

  Her får du et innblikk i hva vi skriver om

  Du kan abonnere på trenytt.no sitt ukentlige nyhetsbrev gratis her

  En RFID-brikke blir påført den første planken i en ordre. RFID-brikken er en identifikator som inneholder all bakenforliggende informasjon om hvordan produktet skal behandles. Når en sensor leser av produkt-ID, så bindes sensorresultat til produkt. Ved hjelp av alle sensorer, kan maskininnstilling gjøres automatisk, basert på tidligere data og f.eks. faktisk ute- og innetemperatur. Alle data lagres, sekvensielt i en skyløsning.

  Kilde: Jan Erik Evanger – APX systems.

  IIoT - Industriens Internet of Things - nettverket av identifiserbare gjenstander som er utstyrt med elektronikk, programvare, sensorer, aktuatorer og nettverk som gjør gjenstandene i stand til å koble seg til hverandre og utveksle data.

  Kilde: Wikipedia

  Powered by Labrador CMS