– Norge kan skurproduksjon best, og Glåmdalsregionen er det største skogdistriktet i landet, sier daglig leder Finn Martinsen i Söderhamn Eriksson i Kongsvinger. (Foto: Jan Tveita)
– Norge kan skurproduksjon best, og Glåmdalsregionen er det største skogdistriktet i landet, sier daglig leder Finn Martinsen i Söderhamn Eriksson i Kongsvinger. (Foto: Jan Tveita)

Automatisering og 3D-teknologi tar over på sagbrukene

Én mann kan erstatte tre - fire ansatte og betjene hele saglinjen på sagbruket. Samtidig produserer den ene alene mer enn flere ansatte gjorde tidligere.

Publisert

Tekst: Jan Tveita

Artikkelen er hentet fra Treindustrien 1/2017.

– Det er ny teknologi i treindustrien, spesielt automatisering og 3D-teknologi, som gjør det mulig å effektivisere produksjonen så betydelig, sier daglig leder Finn Martinsen ved bedriften Söderhamn Eriksson AS i Kongsvinger.

Ny teknologi har ført til at antall sagbruk her i landet har gått vesentlig ned.

– Da jeg begynte her i bedriften for 38 år siden, hadde jeg mellom 60 og 70 sagbruk å betjene. Nå er det et tyve- trettitalls igjen, sier Martinsen. Fusjoner og nedleggelser har preget bransjen de siste tiårene, som en følge av effektiviseringen og dermed økt produksjon per enhet.

Tettere kommunikasjon

Endringene i teknologien fører også til at kommunikasjonen mellom utstyrsleverandørene og sagbrukene blir tettere. Elektronikken gjør at serviceingeniørene på Söderhamn Eriksson ikke lenger må reise ut til produksjonsstedene for å rette feil, for eksempel i programvaren til sagbruket. De kan sitte foran pc-skjermen på kontoret i Kongsvinger og gjøre dette. Fra kontoret server de alle, med ny moderne teknologi.

– Ja, teoretisk kan vi sitte i Kongsvinger og kommunisere med alle sagbruk i landet, sier Martinsen, som legger til at denne medaljen har en bakside: Godtgjøringen for supporten er en ny utfordring. Hvem skal betale for de nye og endrede tjenestene? Sagbrukene er gjerne i drift fra tidlig om morgenen til sent på kvelden. Hvem skal kompensere overtidsarbeidet til serviceingeniørene? Vi har ennå ikke funnet gode løsninger på dette, sier Martinsen.

Inn i storkonsern

Söderhamn Eriksson ble i 2014 en del av det internasjonale storkonsernet USNR, verdens største leverandør av utstyr og teknologi til treindustrien.

– Våre hovedprodukter er alt innen skurproduksjon, sier Martinsen. Vi kan levere et komplett ferdig sagbruk med nøkkelen i døra.

– USNR har alt, men det tar tid å tilpasse produktene deres til europeiske forhold. Vi arbeider med dette nå, og er i ferd med å få det til. I Sverige har vi allerede solgt de første USNR-produktene, som produseres i våre produksjonsenheter i Sverige.

Kjente barkemaskiner

– Vårt mest kjente produkt er barkemaskinen Cambio, som ble tatt i bruk allerede i 1954. Cambio utgjør rundt 90 prosent av barkemaskinene i Norge, opplyser Martinsen.

Dette er den første maskinen tømmerstokken kommer i kontakt med på sagbruket. Den skreller barken av stokken på vei inn gjennom skurlinjen. Samtidig skanner en tredimensjonal stokkramme stokken for å få utnyttet den maksimalt. Inntil rundt 1998 skjedde dette ved 2D-skanning. Fra 1998 kom tredimensjonal skanning for fullt.

– Det første anlegget av denne typen leverte vi til Bergene Holm allerede i 1998. Dette ga konsernet et forsprang på fire år før neste bedrift hengte seg på. I tiden etter har vi levert slike anlegg til 22 sagbruk, som produserer mer enn 30 000 m3 tømmer i året. Det er kun tre - fire sagbruk igjen som ikke benytter denne teknologien.

– Vi leverer per i dag ikke høvler selv, men samarbeider med Muoldex Sweden om dette. På sikt vil vi også få høvelproduktene fra USNR, sier Martinsen.

Tynne snitt

– Söderhamn Eriksson er også kjent for båndsager som sager veldig tynne snitt. Tynne snitt gir godt skurutbytte, det vil si at vi utnytter mest mulig av stokken, forklarer Martinsen, som tilføyer at bedriften også leverer både sirkelsager og profileringssager.

Stor kompetanse

– På mekanisk montering og service har Söderhamn Eriksson over 25 års samarbeid med Ringsaker Industriservice AS på Moelv.

Selv har Finn Martinsen 38 års erfaring i treindustrien, og sammen med de tre kollegene i Söderhamn Eriksson i Kongsvinger har bedriften til sammen over 120 års erfaring i bransjen:

– Kongsvinger er nok det stedet med mest samlet kompetanse innen skog- og treindustri i hele Norge, sier han. Samtidig er Glåmdalsdistriktet det største skogdistriktet i landet.

Artikkelen er hentet fra Treindustrien 1/2017.

Magasinet Treindustrien er et unikt nyhetsforum som leverer ferskt bransjestoff seks ganger i året. Bladets oppgave er å informere hele den trebearbeidende industrien samt omsetningsleddene, om hva som foregår innenfor områdene produksjon, teknikk, økonomi, design, markedsføring og bransjepolitiske spørsmål.

Vil du bli bedre kjent med bladet?
- Last ned bladet elektronisk
- Eller bestill abonnement

Her får du et innblikk i hva vi skriver om

Powered by Labrador CMS