EU-midler til forskningsprosjekt om karbonfiber til bilindustrien

Södra har, sammen med åtte andre forskningsorganisasjoner, fått bevilget 2,6 millioner euro til et forskningsprosjekt innen EU som har til hensikt å øke investeringene i utvikling for produksjon av karbonfiberforsterket plastkompositt. Satsingen har stor betydning for tilgangen på biobaserte produkter i en fremtidig bioøkonomi, fremgår det av pressemeldingen fra Södra.

Publisert

I korthet handler forskningsprosjektet om produksjon av karbonfiberforsterket plast med god ytelse og lavere pris enn i dag, med ligning fra trevirke som hovedråstoff for karbonfiber. Hensikten er å demonstrerer komponenter for bilindustrien gjennom å skreddersy råvaren, produksjonsprosessen for karbonfiber samt forskjellige produksjonsteknikker der man innretter seg på å erstatte tradisjonelle, tyngre materialer i biler med lettvektskompositt.

– Prosjektet gjør det mulig for oss å komme et skritt nærmere en kommersialisering av karbonfiber fra ligning, sier Fredrik Gellerstedt i Södra Innovation & Nya affärer. – Om vi kan skape dette, resulterer det i reduserte utslipp av karbondioksid globalt, samt skaper en fortsatt utvikling av et produkt som bedømmes å ha et stort lønnsomt marked.

Les hele pressemeldingen fra Södra her.

"
Powered by Labrador CMS