Sørlie (SI) - 600
Sørlie (SI) - 600

Borregaard ekspanderer ligninvirksomheten

Borregaard og Rayonier Advanced Materials vil investere i en ny 150.000 tonns ligninvirksomhet i USA. De to selskapene har inngått en intensjonsavtale om etablering av en ny ligninvirksomhet i tilknytning til RYAMs spesialcellulosefabrikk i Fernandina Beach i Florida. Det nye selskapet vil bli eid 55 % av Borregaard og 45 % av RYAM. Før en endelig avtale godkjennes av styrene i begge selskapene, skal avtaleverk utformes, prosjektering, finansiering og kapitalforhold klargjøres og nødvendige myndighetsgodkjenninger være på plass.

Publisert

RYAMs fabrikk i Florida produserer spesialcellulose og ligninråvare med furu som råstoff. Ved å utnytte Borregaards kunnskap og teknologi, vil det nye selskapet i utgangspunktet produsere ligninprodukter til betongtilsetninger og lignende anvendelser, primært til de nord- og søramerikanske markedene. Full produksjonskapasitet vil være 150.000 tonn. Det planlegges å gjennomføre prosjektet i to faser over fem år med en samlet investering på ca. 110 millioner dollar. Kommersiell produksjon er i første fase forventet å kunne starte i 2017. Produktene vil bli markedsført gjennom Borregaards internasjonale salgsnettverk og vil ved full kapasitet representere 30 % økning i Borregaards salgsvolum av ligninprodukter.

Den nye virksomheten vil dra nytte av det utviklingsarbeidet som har foregått gjennom Borregaards BALI-prosjekt (Borregaard Advanced Lignin).

Den nye virksomheten vil dra nytte av det utviklingsarbeidet som har foregått gjennom Borregaards BALI-prosjekt (Borregaard Advanced Lignin). Fabrikken i Florida vil få prioritet foran et første BALI-anlegg, men på lengre sikt vil BALI-konseptet fortsatt være en strategisk mulighet som råstoff for lignin og biokjemikalier for Borregaard.

– Prosjektet i Florida representerer en utmerket vekstmulighet for vår ligninvirksomhet i et globalt marked som i lengre tid har vært begrenset av råstofftilgang, sier administrerende direktør i Borregaard, Per A. Sørlie.

Powered by Labrador CMS