Odden Verksted, Arild Odden

Ringsaker Industriservice overtar Odden Verksted

Etter to generasjoners drift av Odden Verksted AS gjennom over 60 år har dagens eiere inngått avtale med Ringsaker Industriservice AS om å overta Odden-navnet og Oddens portefølje av reservedeler, ombygging, oppgradering og nyanlegg. En avgjørende begrunnelse for avtalen er dagens markedssituasjon, men også at dagens eiere ikke har etterkommere som vil videreføre driften.

Publisert

Odden Verksted AS har i de senere år konsentrert seg om sorteringsanlegg for trelast. Her er en pakkemaskin på Rågsveden Såg i Sverige.

Dette fremgår av en melding Tom og Arild Odden har sendt til sine kunder og forretningsforbindelser. Avtalen trer i kraft fra kommende årsskifte. Foruten alle produkter og rettigheter overtar Ringsaker Industriservice også en del ansatte fra Odden.

Ringsaker Industriservice har bred erfaring fra leveranser til sagbruksindustrien og har flere ben å stå på, slik at de også kan takle de store svingningene i markedet. I 20 år har bedriften samarbeidet med Söderhamn Eriksson AS. Dette innebærer at Ringsaker Industriservice AS utfører alle oppdrag på det norske markedet, i tillegg til oppdrag for moderselskapet Söderhamn Eriksson AB i en rekke andre markeder. Oppdragene består i montasje av nye anlegg og enkeltmaskiner, service og oppretting av produksjonslinjer, service av enkeltmaskiner og spesielt en fellessatsing innen service på Cambio barkemaskiner. Her har man i fellesskap bygget opp en servicebil.

Odden Verksted AS hadde i 2013 en omsetning på 51 Mkr som ga et årsresultat på 2,5 Mkr. De seneste 10 årene steg omsetningen jevnt fra 2004 til en topp på nær 105 Mkr i 2008. Deretter sank den jevnt til 35 Mkr i 2012. Årsresultatet hadde også en topp i 2008, men har de senere år ligget litt over og under null.

Ringsaker Industriservice AS hadde i 2013 en omsetning på 47,5 Mkr og et årsresultat på 3,3 Mkr. Omsetningen har økt jevnt de seneste ti årene, mens årsresultatet har variert, men hele tiden vært positivt.

Produksjonen ved Odden Verksteds lokaler på Espa blir flyttet til lokalene Ringsaker Industriservice har i Moelv. Oddens garantiforpliktelser på levert utstyr vil ivaretas av Tom og Arild Odden direkte, mens Ringsaker Industriservice overtar alle forespørsler og tilbud med umiddelbar virkning fra nå.

I en overgangsfase vil Arild Odden bistå Ringsaker Industriservice, og han vil fortsette å holde kontakt med bransjen. Tom Odden vil fortsatt levere tjenester innen produksjonsstyring/PLS og bistå Ringsaker Industriservice og tidligere kunder i leveranser av dette.

Powered by Labrador CMS