NTNU-hovedbygning
NTNU-hovedbygning

Nytt prosjekt skal løfte trenæringen

NTNUs prosjekt Tre Nova skal knytte sammen kunnskapsmiljøer innen utdanning og forsking med et bredt spekter av næringsaktører i tre- og byggenæringen. Målet er å etablere en forpliktende samarbeidsplattform for innovativ bruk av tre som byggemateriale.

Publisert

NTNU har jobbet målrettet for utvikling av tre gjennom sine ingeniør- og arkitektstudier siden starten av 2000-tallet, og har nå fått med seg Trefokus, Norsk Treteknisk Institutt og Tresenteret som samarbeidspartnere i prosjektet Tre Nova.

Skal gi økt lønnsomhet

Prosjektet skal knytte sammen kunnskapsmiljøer innen utdanning og forsking med et bredt spekter av næringsaktører i tre- og byggenæringen, fra skog til ferdig bygg. Dette igjen skal generere økt aktivitet og lønnsomhet i trenæringen, skriver Landbruks- og matdepartementet på sine nettsider

Prosjektet er blant annet motivert av at NTNU ønsker å styrke Norges posisjon i det globale markedet. Utdanningsinstitusjonen mener nemlig at Norge her står i en risikosituasjon, der internasjonale aktører langt på vei er markedsledende innen industrialisering for bruk av tre som byggemateriale. Dersom det ikke raskt blir investert i et nasjonalt løft innen dette feltet, tror NTNU at Norge blir redusert til en ren råvareleverandør innen trebasert bygging i framtida.

"

Trygve Slagsvold Vedum.
Foto: LMD

- Til beste for klimaet

Landbruks- og matminister Trygve Slagsvold Vedum (Sp) applauderer Tre Nova:

– Dette er et flott initiativ! Moderne trebruk er spennende og nytenkende – og dessuten til beste for klimaet. For få uker siden var jeg og så på de nye studentboligene ved Universitet for miljø og biovitenskap. De er bygd som høyhus i massivtre. Dette vil gi et godt bomiljø for studentene, samtidig som det er et godt eksempel på ny trebruk, sier landbruks- og matminister Trygve Slagsvold Vedum (Sp) på regjeringens nettsider.

Innovasjon Norge støtter Tre Nova med 665 000 kroner gjennom Trebasert Innovasjonsprogram.

Les mer om Trebasert innovasjonsprogram på nettsidene til Innovasjon Norge

(Landbruks- og matdepartementet)

Powered by Labrador CMS