Rindal.JPG
Rindal.JPG

Konsernsjefen er ikke fornøyd

På tross av at Moelven tjente 56 millioner kroner på driften i første halvår, er ikke konsernsjef Hans Rindal fornøyd. Les hvorfor…

Publisert

Moelven-sjef Hans Rindal er ikke helt fornøyd etter første halvår. (Foto: Even Rise)

56 millioner kroner er 85 millioner kroner mindre enn hva Moelven tjente på driften første halvår i fjor. Nedgangen i driftsresultatet kan, ifølge Moelven, i stor grad tilskrives høye råvarepriser for selskapets tømmerforbrukende enheter. Dette sammenlignet med prisnivået i ferdigvaremarkedet.

– Selv om råstoffprisene er redusert gjennom første halvår, har kombinasjonen av disse faktorene medført en svekkelse av driftsresultatet for både Timber- og Wooddivisjonen. Prisene på industritre passerte toppen i tredje kvartal i 2010, og har gjennom andre kvartal i år ligget på et vesentlig lavere nivå enn i samme periode i fjor. Samtidig har ikke råstoffkostnadene blitt redusert tilsvarende, sier konsernsjef Hans Rindal.

Dette har særlig gitt sagbruksdivisjonen Timber vanskelige rammebetingelser.

– Markedet for ferdigvarer er fremdeles labilt. Perioder med lave bruttomarginer, fordi råstoff- og ferdigvaremarkedene svinger mot hverandre, er imidlertid normalt for denne divisjonen. I andre kvartal er vi tross alt tilbake der alle tre divisjonene har positive driftsresultater, og konsernet som helhet igjen tjener penger. Men jeg skulle gjerne sett at det var mer, sier han.

– Alle tre divisjonene har økt omsetningen sammenlignet med i 2010. Det gir samlet sett et bilde av økt aktivitet, men redusert inntjening. Det er bilde vi ikke er helt fornøyde med. Men vi forventer bedre balanse mellom ferdigvarepriser og råvarepriser i andre halvår. I hjemmemarkedene for trebaserte byggevarer tror vi også det blir god aktivitet gjennom sommeren, men med en normal sesongmessig reduksjon mot slutten av året.

Moelven Industrier ASA forventer at konsernet vil få et lavere årsresultat enn i fjor.

Etter finanskostnader ble resultatet i andre kvartal i år 27,9 millioner kroner.

Les mer om Moelven-tallene her.

"
Powered by Labrador CMS