Hans Rindal.JPG
Hans Rindal.JPG

53 millioner kroner til bioenergi

Moelvens bioenergianlegg ved Langmoen i Brumunddal skal utvides for 53 millioner kroner. I tillegg skal Moelven Langmoen AS utvikles til å bli et nytt distribusjonssenter av varer til byggevarehandelen for hele det indre Østlandet.

Publisert

Risk manager Erik Weisser-Svendsen lover opprydning og samarbeid med Ringsaker kommune om et kulturprosjekt på Langmoen-tomta i Brumunddal. 53 millioner kroner skal blant annet investeres i nytt bioeenergianlegg. Dette bildet er tatt i Moelv. (Foto: Even Rise)

Men dette er ikke de eneste grepene Moelven gjør i nabobyen Brumunddal dette året. De samarbeider også med Ringsaker kommune om å lage en kulturvegg på det gamle virkesmagasinet på industriområdet i Brumunddal, hvor Langmoen i sin tid drev stort.

– Den gamle Langmoen-tomta skal i tillegg ryddes og tilrettelegges for fremtiden. Gamle bygg blir revet. Dette gjelder blant annet det gamle saghuset på 2000 kvadratmeter. Opprydningen koster 2,3 millioner kroner, men vi ser på det som en klok investering for Moelven som er en betydelig nærings- og samfunnsaktør i Ringsaker kommune, sier risk manager Erik Weisser-Svendsen.

Det er i vesentlighet en ny avtale med naboen Tine i Brumunddal, som gjør at Moelven nå investerer så mye som 53 millioner kroner for å sikre seg et hypermoderne bioenergianlegg. Derfra skal de levere ”grønn” energi til både Tine og flere andre industribedrifter i området. Dette vil skje fra høsten 2011.

– Moelven har siden 2004 jobbet med en fjernvarmeløsning basert på bioenergi for de dampforbrukende industriene i området rundt Langmoen. I 2005 fikk Moelven konsesjon for utbygging, og i 2009 ga Enova sitt tilsagn om inntil 20 millioner kroner i investeringsstøtte til prosjektet. Nå er hovedleveransekontrakter inngått og byggingen er i gang, sier prosjektleder Lars Storslett.

Energisentralen forsyner i dag Moelven Langmoen, Pemco Trepellets og Brumunddal Næringspark med damp til industrielle prosesser og oppvarming av lokaler.

– Med Tine som en ny, stor kunde, følger krav til både renhet og trykk/temperatur. Eksisterende bioenergianlegg fra 1996 leverer damp ved 12 bar trykk, mens Tines industrielle prosesser krever 17 bar ut fra kjelen. Som næringsmiddelbedrift har også Tine strenge krav til dampens renhet. Det nye anlegget er på 10 megawatt, sier Storslett.

Selv om tradisjonsrike Langmoen er historie slik virksomheten ble drevet tidligere, vil det nye bioenergianlegget fortsatt sørge for at det skal ryke ut fra selve symbolet på Brumunddals stolte industrihistorie - den 60 meter høye ”Langmo-pipa”.

– Anlegget skal hovedsakelig fyres med flis fra Moelvens sagbruk i regionen. Det installeres såkalte elektrofilter for å rense ut støvpartikler fra røyken, opplyser Storslett.

På samme område som det nye bioenergianlegget ligger, vil Moelven Langmoen AS utvikle nytt distribusjonssenter for varer til byggevarehandelen i hele det indre Østlandet. Dette er en del av en strategisk, langsiktig plan om å styrke Moelven Langmoen, og å utvikle bedriften og industriområdet videre.

– Virksomheten omfatter blant annet årlig transport av 100 000 kubikk trelast inn og samme mengde ut. I tillegg kommer 15 000 kubikk trepellets som kjøres ut. Det betyr mer en 20 trailere inn og tilsvarende ut hver eneste dag. Disse skal lastes, losses og manøvrere seg så rasjonelt som mulig inne på området, noe som krever mye areal, sier direktør Olav Djønne.

Håndteringen inne på området vil gi cirka 400 000 truckløft per år for lossing, bringing og henting til lager og produksjon, samt lasting av ferdigvarer. Dette tilsvarer i gjennomsnitt to løft per minutt i 15 timer per døgn, 220 dager i året, sier Djønne.

Moelven Wood Prosjekt AS, som markedsfører og selger blant annet interiør- og eksteriørprodukter som listverk, paneler, gulv og kledning, vil også flytte inn på industriområdet til Moelven i Brumunddal.

Powered by Labrador CMS