Kjetil Thoresen ved Sørlandslisten AS står bak ideen om Nordens første trefiberfabrikk.

Vurderer å bygge Nordens første trefiberfabrikk

Sørlandslisten AS i Grinstad ser nå på muligheten for å investere hundre millioner i å bygge Nordens første trefiberfabrikk.

Det er Norske Trevarer som skriver at trevarebedriften Sørlandslisten AS i Grimstad står bak ideen. Går planene i boks vil det også kunne gi flere hundre arbeidsplasser.

Sørlandslisten AS omsatte i fjor listverk, utforinger, veggspiler og takspiler for 18 millioner kroner. Markedet for trefiberplatene er både til leilighetsbygg, privathus, skoler, hoteller, næringsbygg og offentlige bygg.

- Vi har over mange år opplevd økende problemer med å få tak i nok trefiberplater til å dekke vårt behov, og i tillegg har vi hatt en ganske kraftig økning i prisene, sier daglig leder og medeier i Sørlandslisten AS, Kjetil Thoresen til Norske Trevarer. Thoresen er initiativtaker til idéen om å bygge Nordens første trefiberfabrikk.

Det finnes ingen tilsvarende trefiberfabrikker i Norden, men det finnes 20-30 i Europa. Alle MDF/HDF-plater som blir brukt i Norge må derfor importeres. Samtidig er det globale forbruket av disse produktene sterkt økende.

- Produksjonen i en trefiberfabrikk som dette bygger på kjent teknologi. Vi ser for oss at vi vil trenge minst 300.000 kubikkmeter med råvarer per år, og vi vet at det finnes nok råvarer i Norge for en slik produksjon. Det vi jobber med nå er å finne ut om vi kan få dette til for en akseptabel pris, og om det er avsetningmuligheter for så store mengder med trefiberplater som det her vil være snakk om, sier Kjetil Thoresen til Norske Trevarer.

Powered by Labrador CMS