Utviklet et fasadesystem i tre som skal motstå brann

Bergene Holm AS har over de siste tre årene utviklet et fasadesystem i tre som skal motstå brann i fleretasjesbygg. Utviklingen har resultert i en patentsøkt, spesialutviklet kledning med opphengssystem som hindrer brannspredning utvendig og i luftespalt.

Fasadesystemet er basert på treets iboende egenskaper og er uten brannhemmende kjemikalier. Fasadesystemet har fått navnet Fortres.

– Vi har i mange år sett etter, testet og vurdert løsninger som kan gi utvendige trefasader i fleretasjesbygg brannhemmende egenskaper. Gjennomgående handler de fleste løsninger i dagens marked om å påføre kledningen en beskyttende film med brannhemmende maling eller tilsvarende.

Etter flere års utvikling har vi nå utført flere tester som beviser at rent tre konstruert på riktig måte holder en brannmotstand med konstant flammepåkjenning i over 30 minutter. Dette er spennende nyheter, sier innovasjonssjef Mona Gran Sukke i Bergene Holm.

Hvilke tester er gjennomført?

Fortres har gjennomgått mange branntester ved RISE Fire Research AS i Trondheim, blant annet en ad hoc storskala branntest basert på den akkrediterte standarden SP Fire 105 som utsetter fasader for ca 3 Megawatt brannpåvirking i 10-12 min og hvor testen varer i ca 15 minutter.

Kriteriene i SP Fire 105 ble bestått med dobbel varighet av flammepåkjenning, altså 30 minutter. Resultatene overgikk de ordinære kriteriene i standarden, blant annet ved:

  • Ingen brann i ventilert luftespalt. Temperaturen ble aldri målt høyere enn 70 °C – noe som gir grunnlag for bruk av brennbar isolasjon og vindsperre ved analytisk dimensjonering.
  • Selvslukking når varmekilden ble fjernet.
  • Med Fortres tok det vel 30 minutter å brenne gjennom kledning til luftespalt ibrannetasjen, deretter tok det vel 30 minutter for hver etasje. Dette er ikke et krav i

    standarden, men ble dokumentert i testen.

  • Systemet er laget for at brann i luftespalt/hulrom om nødvendig kan slokkes av brannmannskap innenfra. Dette er ikke et krav i standarden.

For å verifisere at løsningen vil fungere også i bygningsdetaljer som takutstikk og hjørner, utførte Bergene Holm flere ad hoc tester ved RISE i samsvar med modifisert CW Test Protocol i Norsk Standard 3912. Løsningen bestod alle tester.

Samarbeidspartnere

Bergene Holm har utviklet Fortres, og alle prototyper med egne ressurser, med støtte fra selskapet FSS Solutions ved senior brannrådgiver Geir Jensen.

  • Løsningene er verifisert i tester ved RISE Fire Research AS i Trondheim og tilpasset med bistand fra SINTEF.
  • RISE Fire Research AS i Trondheim har bistått med supplerende litteraturstudie.
  • Bergene Holm samarbeider med SINTEF for en Teknisk Godkjenning.
  • Utviklingsprosjektet ville ikke blitt realisert uten delfinansiering fra Innovasjon Norge.
Powered by Labrador CMS