Illustrasjonsfoto: yayimages.com
Illustrasjonsfoto: yayimages.com

Forsker frem sterkere trelast

Treteknisk Institutt har de siste fire årene ledet forskningsprosjektet «Tresterk». Prosjektet har ved hjelp av nye metoder for trelastsortering bidratt til å få fram trelast med høyere styrke og stivhet fra det samme tømmeret.

Publisert

Dette bidrar til at ytelsene i en trekonstruksjon kan beregnes mer nøyaktig og at treets egenskaper utnyttes bedre.

Prosjektet har gått over fire år og vært finansiert av Forskningsrådet, Skogtiltaksfondet, Fondet for Treteknisk Forskning og deltakerne selv. Seks treindustribedrifter har deltatt i prosjektet sammen med Norske Takstolprodusenters Forening, Norske Limtreprodusenters Forening, NMBU, Microtec, Viken Skog og Treteknisk, som har ledet prosjektet.

Prosjektets innfallsvinkel har blant annet vært å kombinere skoglige data med maskinsortering i industrien. I prosjektarbeidet har effekten av å styrkesortere i ulike steg fra skog til ferdigtørket trelast blitt kvantifisert. Dette har lagt grunnlaget for at sagbruk kan ta ut høyere styrkeklasser uten nødvendigvis å investere i veldig kostbar teknologi. Det er samlet inn trelast fra forskjellige skogsområder i Norge, som er sortert ved hjelp av ulike teknologier. Trelasten er deretter testet i laboratorium.

Resultatene viser at det er mulig å oppnå en bedre sorteringseffekt på denne måten. Sommeren 2015 ble det det første norske sagbruket godkjent for sortering av styrkeklasse C40 som en del av prosjektet.

Les mer på nettsidene til Treindustrien

Magasinet Treindustrien er et unikt nyhetsforum som leverer ferskt bransjestoff seks ganger i året. Bladets oppgave er å informere hele den trebearbeidende industrien samt omsetningsleddene, om hva som foregår innenfor områdene produksjon, teknikk, økonomi, design, markedsføring og bransjepolitiske spørsmål.

Vil du bli bedre kjent med bladet?
- Last ned bladet elektronisk
- Eller bestill abonnement

Her får du et innblikk i hva vi skriver om

Powered by Labrador CMS