Første nedgang i tømmerhogsten siden 2009

For første gang siden 2009 ble det i 2020 hogd mindre tømmer enn året før.

Publisert

I alt ble det hogd 10,2 millioner kubikkmeter industrivirke for salg. Dette er en nedgang på 775 000 kubikkmeter sammenliknet med 2019. Det skriver Statistisk sentralbyrå (SSB) på sine nettsider.

En viktig årsak til nedgangen i 2020 er at hogsten mange steder stoppet helt opp i april på grunn av usikkerhet knyttet til koronasituasjonen. Trelastlagrene var allerede ganske store, og sagbrukene var redde for å bygge opp enda større lagre. Resultatet ble at mange hogstmaskiner ble stående noen uker. Dermed ble hogstkvantumet våren 2020 langt lavere enn året før, skriver SSB.

Også tidlig på høsten var hogstkvantumet lavere enn året før. I siste del av 2020 steg sagtømmerprisen igjen, og hogstkvantumet på slutten av året nærmet seg nivået fra rekordåret 2019.

Les mer på nettsidene til SSB

Powered by Labrador CMS