Illustrasjonsfoto: yayimages.com
Illustrasjonsfoto: yayimages.com

– Oljenedgangen gir ringvirkninger

Tilstanden i dagens byggevaremarked er polarisert mellom Rogaland og landet ellers, melder Hovedorganisasjonen Virke.

Publisert

– Bransjen har lenge hatt gode vilkår i Rogaland, men det vi nå ser er ikke godt nytt. Det er et veldig klart signal om at alvoret som preger petroleumsrettet næring nå også har begynt å gi ringvirkninger inn i andre næringen, sier Bengt Herning, bransjedirektør for Virke byggevare til virke.no.

Han påpeker at det derfor er godt å se at landet ellers viser til dels meget gode tall, der særlig pressområdene i og rundt de større byene er med på å trekke opp veksten. I Akershus for eksempel finner man solid tosifret vekst.

– Igjen er det i proff-markedet man finner veksten. Tendensen er at flere og flere kjøper tjenester, og at også mindre oppdrag nå gjøres av håndverkere med "proff-status", sier Herning.

Herning summerer opp året med å si at aktørene som leverer tall til Virke byggevarehandel nok en gang kan se tilbake på et godt år, men at han samtidig antar at store deler av veksten kommer som følge av prisjusteringer grunnet den klare valutasvekkelsen gjennom det siste året.

Markedsinformasjon 3. tertial 2015 fra Virke Byggevarehandel kan leses her.

Virke Markedsinformasjon bygger på omsetningsstatistikk fra følgende byggevareaktører: Byggmakker Handel, Optimera, Løvenskiold Handel, Nordek, Coop, Neumann Bygg, Mestergruppen, Gausdal Landhandleri, Ski Bygg og Carlsen Fritzøe.

(virke.no)

Magasinet Treindustrien er et unikt nyhetsforum som leverer ferskt bransjestoff seks ganger i året. Bladets oppgave er å informere hele den trebearbeidende industrien samt omsetningsleddene, om hva som foregår innenfor områdene produksjon, teknikk, økonomi, design, markedsføring og bransjepolitiske spørsmål.

Vil du bli bedre kjent med bladet?
- Last ned bladet elektronisk
- Eller bestill abonnement

Her får du et innblikk i hva vi skriver om

Powered by Labrador CMS