Resultatforbedringen skyldes en kombinasjon av mer effektiv drift og gode internasjonale markedsforhold. (Foto: Egil Bjerke)
Resultatforbedringen skyldes en kombinasjon av mer effektiv drift og gode internasjonale markedsforhold. (Foto: Egil Bjerke)

Godt resultat for Moelven

I 2017 tjente Moelven 420 millioner kroner på driften. Det er en resultatforbedring på 125 millioner kroner sammenliknet med året før.

Publisert

Konsernsjef Morten Kristiansen i Moelven Industrier ASA er godt fornøyd med fjoråret og sier i en pressemelding at resultatforbedringen skyldes en kombinasjon av mer effektiv drift og gode internasjonale markedsforhold.

Økte driftsinntektene

For året samlet økte driftsinntektene med 4,5 prosent til 10 768 millioner kroner (10 310 i 2016) mens de i siste kvartal økte med hele 12 prosent til 2 709 millioner kroner (2 416).

Driftsinntektene i fjerde kvartal var betydelig høyere enn i tilsvarende periode året før. Hovedårsakene er økte priser på industritre, tilfredsstillende aktivitet innen byggevarehandelen i Skandinavia samt høyere aktivitetsnivå innen produktområdene byggmoduler og limtre. Driftsresultatet i kvartalet ble hele 125 millioner kroner (24) og driftsmarginen ble forbedret til 4,6 prosent (1), sier Kristiansen.

All grunn til å være fornøyd med innsatsen

Kristiansen forteller at konsernet har levert i henhold til de strategiske måltall som konsernet har satt.

Netto rentebærende gjeld var 761 millioner kroner (1 027) ved årsskiftet. Vi har en egenkapital på 41,5 prosent og en avkastning på sysselsatt kapital (ROCE) på 14,2 prosent. Det er en klar forbedring fra 9,9 prosent i 2016. Det akkumulerte driftsresultatet før avskrivninger er på 716 millioner kroner (602). Mine kolleger i Moelven har all grunn til å være fornøyd med innsatsen, sier Kristiansen.

Godt utgangspunkt for videre forbedringer

Konsernsjefen sier at Moelvens sammensetning, med divisjoner som påvirkes ulikt av konjunktursvingninger og enheter som opererer på ulike markeder, gir et godt utgangspunkt for videre forbedringer.

I tillegg vil det pågående programmet for driftsforbedring og strukturering av konsernet fortsette med uforminsket styrke. Programmet har bidratt og vil fortsatt bidra til økt lønnsomhet i konsernets underliggende drift. Vi har soliditet og langsiktig likviditetstilgang som er tilstrekkelig til å kunne utvikle konsernet i henhold til strategiplanen, sier Kristiansen.

Her er rapporten på web

(Pressemelding)

Magasinet Treindustrien er et unikt nyhetsforum som leverer ferskt bransjestoff seks ganger i året. Bladets oppgave er å informere hele den trebearbeidende industrien samt omsetningsleddene, om hva som foregår innenfor områdene produksjon, teknikk, økonomi, design, markedsføring og bransjepolitiske spørsmål.

Vil du bli bedre kjent med bladet?
- Last ned bladet elektronisk
- Eller bestill abonnement

Her får du et innblikk i hva vi skriver om

Du kan abonnere på trenytt.no sitt ukentlige nyhetsbrev gratis her

Powered by Labrador CMS