Grønne prosjekter kan få millionstøtte

I mai lovet regjeringen en millliard kroner som krisetiltak ved forskning og innovasjon for en grønn omstilling i næringslivet. Tirsdag 4. november ble utlysningen av 20 mill kr i forprosjektmidler til Grønn Plattform publisert.

Publisert

Hva er Grønn Platform?

Grønn plattform bygger på eksisterende ordninger i Innovasjon Norge, Norges Forskningsråd og Siva.
Samarbeidet inkluderer også Enova. På denne måten får grønne prosjekter én felles inngang til aktørene i virkemiddelapparatet.
Pengene under Grønn plattform lyses ut i to trinn. I første omgang lyses det ut penger til forprosjekter. Det kan søkes om inntil 300 000 per forprosjekt for en periode på tre måneder. Det er ønskelig med store samarbeidsprosjekter mellom næringsliv og forskningsinstitutter hvor flere aktører går sammen om søknader.

Det kan søkes om 300 000 kr i forprosjektmidler. Søknad om forprosjektmidler må være levert Forskningsrådet senest 6. januar. Hovedutlysningen av midlene kommer senere i 2021.

– Forskning og innovasjon i næringslivet skal bidra til å øke takten på den grønne omstillingen. Med Grønn Plattform fortsetter regjeringen å støtte utviklingen av ny grønn teknologi. Dette legger grunnlaget for et mer bærekraftig og konkurransedyktig næringsliv i fremtiden, sier næringsminister Iselin Nybø på regjeringens nettsider.

Regjeringen ønsker å prioritere store prosjekter der flere bedrifter etablerer felles prosjekter. Alle grønne prosjekter fra forskning til markedsklare løsninger kan søke om støtte under Grønn Plattform.

– Byggenæringen skal levere, vedlikeholde og drifte det samfunnet trenger av bygg, infrastruktur og fysiske nærmiljøer for at Norge skal nå sine bærekraftmål. Det er stort behov for utvikling og forskning i bedriftene for å møte behovet, sier Rannveig Ravnanger Landet, fagdirektør for klima-, miljø- og energipolitikk i BNL på deres nettsider.

– Jeg håper virkelig at næringen bruker tiden godt på å etablere prosjektsamarbeid for de gode løsningene, sier Landet.

Les mer om utlysningene på regjeringens nettsider og på Forskningsrådets sider.

BNL arrangerer et webinar om hvordan man strukturerer et innovasjonsprosjekt den 20. november. Her vil Forskningsrådet komme med gode tips til bedriftene. Se oppslag og påmelding av dette her.

(Kilde: bnl.no / regjeringen.no)

Powered by Labrador CMS