stabel med planker

Nye standarder for evaluering av returtre

De to første standardene for returtre i Norge er nå ute til offentlig høring hos Standard Norge.

Standardene er utviklet i forskningsprosjektet sirkTRE, som er støttet av Forskningsrådet, Innovasjon Norge og SIVA, skriver Norsk Treteknisk Institutt på sine nettsider. De to standardene er de første i en serie nye standarder som utvikles for å kunne evaluere returtre for at det skal kunne benyttes i nye produkter:

NS 3691-1 Evaluering av returtre – Del 1: Terminologi og generelle regler inneholder generelle bestemmelser for hvordan man skal evaluere og deklarere egenskaper til returtre som skal benyttes som heltre eller som flis. 

NS 3691-2 Evaluering av returtre – Del 2: Urenheter beskriver hvordan en skal evaluere ulike stoffer og/eller materialer som er tilført rent trevirke.

Det er planlagt en tredje del om visuell styrkesortering som vil komme på høring før sommeren, skriver Treteknisk.

Standardene er på åpen høring fram til 29. februar, og er tilgjengelig for lesing og kommentering på Standard Norges hjemmesider her.

Powered by Labrador CMS