Illustrasjonsfoto: Moelven
Illustrasjonsfoto: Moelven

Moelven tjente 258 millioner første halvår

Moelven forbedret resultatet på driften for første halvår med 53 millioner kroner sammenliknet med tilsvarende periode året før.

Publisert

Det skriver Moelven i en pressemelding. Driftsresultatet for første halvår ble 258 millioner kroner (205 millioner kr). I årets andre kvartal tjente Moelven 156 millioner kroner på driften. Driftsresultatet for andre kvartal viser en nedgang fra tilsvarende periode året før på knapt 20 millioner kroner.

Akseptabelt til tross for en liten nedgang

Konsernsjef Morten Kristiansen i Moelven Industrier ASA sier at resultatet er akseptabelt til tross for en liten nedgang i andre kvartal.

Etterspørselen etter konsernets produkter og tjenester har vært god. Reduksjonen i kvartalsresultatet sammenlignet med andre kvartal i 2016 skyldes forskyvninger i aktivitetsnivå mellom første og andre kvartal, da påsken i år falt til andre Kvartal, samt at høysesongen for byggevarer startet noe senere på grunn av ugunstige værforhold, sier Kristiansen i pressemeldingen.

God etterspørsel internasjonalt

Aktivitetene økte til forventende nivåer fra midten av andre kvartal. Kristiansen sier også at det generelt har vært god etterspørsel etter industritre internasjonalt.

Men leveransetakten til Nord-Afrika og Asia var noe redusert på grunn av problemer knyttet til sjøtransport og offentlige reguleringer. Sammen med bedring i den underliggende driften bidro valutasituasjonen til å opprettholde konkurransekraften.

Positiv prisutvikling

Prisutviklingen for både industritre og videreforedlede varer var positiv sammenlignet med andre kvartal 2016, sier Kristiansen.

For Byggsystemdivisjonen var etterspørsel og aktivitetsnivå fortsatt høyt gjennom kvartalet, både for den norske og den svenske delen av virksomheten.

Utsikter

Det forventes fortsatt en positiv og stabil utvikling i markedet for industritre internasjonalt, og I Norge og Sverige forventes etterspørselen etter videreforedlede varer å bli på nivå med foregående år.

Innen limtre-, systeminnredning- og modulsegmentene forventes den positive trenden å fortsette. I byggemarkedene øker etterspørselen etter smarte, kostnadseffektive og klimaeffektive byggeløsninger i tre.

Vil øke

For konsernet samlet forventes driftsinntektene og driftsresultatet å øke noe i 2017. Programmet for driftsforbedring og strukturering av konsernet i henhold til den langsiktige strategiplanen fortsetter med høy intensitet og vil bidra til fortsatt økt lønnsomhet i den underliggende driften, sier Morten Kristiansen.

Kvartalsrapporten for andre kvartal 2017 finner du her

(Pressemelding)

Magasinet Treindustrien er et unikt nyhetsforum som leverer ferskt bransjestoff seks ganger i året. Bladets oppgave er å informere hele den trebearbeidende industrien samt omsetningsleddene, om hva som foregår innenfor områdene produksjon, teknikk, økonomi, design, markedsføring og bransjepolitiske spørsmål.

Vil du bli bedre kjent med bladet?
- Last ned bladet elektronisk
- Eller bestill abonnement

Her får du et innblikk i hva vi skriver om

Powered by Labrador CMS