planker-handlevogn
planker-handlevogn

Solid vekst i byggevarehandelen

Omsetningen i byggevarehandelen steg i andre tertial med 6,7 prosent sammenlignet med samme periode i fjor.

Publisert

Både privat og proffmarkedet viser god veksttakt, og totalt ble det solgt byggevarer for 12,1 milliarder kroner, melder Hovedorganisasjonen Virke.

Bengt Herning, direktør for Virke Byggevarehandel. (Foto: Virke)

– Til tross for at 2. tertial i år har noen flere virkedager enn i fjor, er dette et godt resultat, sier Bengt Herning, direktør for Virke Byggevarehandel.

Dårlig sommervær ble bra byggevær

Særlig sommermånedene i år har vært gode, forteller Herning.

– Kaldt og til dels dårlig sommervær har bidratt til god vekst i blant annet innendørsartikler som kjøkken og gulv – kategorier som normalt ikke pleier å gjøre det godt på denne tiden av året, sier Herning.

Herning trekker frem kamp om kundene og prispress som viktige faktorer som er med å trekke folk til utsalgene.

– Vi ser at det er stor kampanjeaktivitet, noe som bidrar til at veksttakten i bransjen fremdeles er god. Vi vet derimot lite om lønnsomheten til de forskjellige aktørene i en bransje preget av beinhard konkurranse om markedsandelene.

Svakere på Vestlandet

Herning forteller om et godt driv i både proff- og privatmarkedet jevnt over, men at det er en svak utvikling i enkelte områder på Vestlandet.

– Særlig proffmarkedet i disse områdene er utsatt, i et marked som lenge har vært preget av høy vekst, avslutter Herning.

" Tallene er hentet fra Virkes månedsstatistikk for byggevarehandelen. Tallene baserer seg på omsetningstallene for ti av de største byggevarekjedene i Norge og gir en god indikasjon på omsetningsutviklingen i byggevarehandelen.Ved å sammenligne tertial mot tertial utjevnes effekten av bevegelige helligdager med påfølgende konsekvenser for antall omsetningsdager for byggevarehandelen.

(virke.no)

Powered by Labrador CMS