Tømmer
Tømmer

Mer tømmer ut – mindre inn

I løpet av de siste 15 årene er eksporten av tømmer nesten syvdoblet, samtidig som importen har blitt mer enn syv ganger mindre.

Publisert

Det skriver Magasinet Skog, og viser til tall fra Statistisk sentralbyrå. Ifølge Magasinet Skog var det i årene før 2011 vesentlig høyere import enn eksport. Men i 2011 snudde det, og eksporten av tømmer fra Norge nådde opp på nivå med importen. Da lå volumet for begge på vel én million kubikkmeter. I de påfølgende årene har eksportvolumet økt i store sprang, med Sverige og Tyskland som de største handelspartnerne.

Les mer på nettsidene til Magasinet Skog

Powered by Labrador CMS