Den stadig økende interessen for å bygge klimavennlig og med tre som byggemateriale merkes innen alle Moelvens tre divisjoner. (Illustrasjonsfoto: Moelven)
Den stadig økende interessen for å bygge klimavennlig og med tre som byggemateriale merkes innen alle Moelvens tre divisjoner. (Illustrasjonsfoto: Moelven)

Moelven tjente 296 millioner

Moelven forbedret resultatet på driften etter ni måneder med NOK 24 millioner sammenliknet med tilsvarende periode året før.

Publisert

I resultatet for årets første ni måneder har konsernet kostnadsført NOK 46 millioner som følge av beslutningen om å avvikle virksomheten ved Moelven Norsälven AB samt en avsluttet tvistesak knyttet til et større prosjekt innen divisjonen Byggsystemer. Den underliggende driftsforbedringen hittil i år er på NOK 71 millioner mot tilsvarende periode i fjor. Det skriver Moelven i en pressemelding.

God underliggende drift

I årets 3. kvartal tjente konsernet i den underliggende driften NOK 84 millioner mot NOK 66 millioner i tilsvarende periode året før.

– Etterspørselen etter konsernets produkter og tjenester utviklet seg som forventet og var i sum tilfredsstillende, sier konsernsjef Morten Kristiansen i Moelven Industrier ASA i pressemeldingen.

Økte omsetningen

Driftsinntektene i tredje kvartal ble NOK 2 441 millioner (2 359) og akkumulert NOK 8 060 millioner (7 894).

– Vi økte omsetningen i siste kvartal og akkumulert med henholdsvis NOK 82 millioner og NOK 166 millioner sammenliknet med tilsvarende perioder året før. Det har vært god etterspørsel etter industritre internasjonalt, tilfredsstillende aktivitet innen byggevarehandelen i Skandinavia og godt aktvitetsnivå samt en god ordrereserve i prosjektdivisjonen Byggsystemer, sier Kristiansen.

Klimavennlig tre

Konsernsjefen forklarer at den stadig økende interessen for å bygge klimavennlig og med tre som byggemateriale merkes innen alle tre divisjoner.

– Men effekten kommer tydeligst til syne innen divisjonen Byggsystemer som leverer små og store prosjekter i hele Skandinavia. Dette gjelder både broer og andre prosjekt der bærende konstruksjoner i limtre er dominerende samt modulbaserte leilighetsbygg, sier Kristiansen.

Tilfredsstillende tømmerlagre

Tilgangen på sagtømmer har i enkelte geografier vært noe redusert på grunn av den nedbørsrike høsten, men tømmerlagrene var ved utgangen av kvartalet likevel tilfredsstillende og på nivå med samme tid i fjor.

– I både Norge og Sverige har prisene for sagtømmer økt noe sammenlignet med samme periode i fjor. Prisene for flis- og fiberprodukter var på nivå med tredje kvartal foregående år, men for de norske enhetene har valutaforhold og kostnader knyttet til logistikk hatt en viss negativ effekt, sier Kristiansen.

Økning i inntektene

For konsernet samlet forventes driftsinntektene å øke noe. Programmet for driftsforbedring og strukturering av konsernet i henhold til den langsiktige strategiplanen fortsetter med høy intensitet og vil bidra til fortsatt økt lønnsomhet i den underliggende driften.

– Konsernets sammensetning, med divisjoner som påvirkes ulikt av konjunktursvingninger og enheter som opererer på ulike markeder, gir oss et godt utgangspunkt for videre forbedringer. I sum forventes resultatet for 2017 å bli noe bedre enn i 2016. Vi har en langsiktig målsetting om en avkastning på sysselsatt kapital på 13 prosent over en konjunktursyklus. Konsernet har tilstrekkelig soliditet og langsiktig likviditetstilgang til å kunne gjennomføre de omstillinger og forbedringsprosjekter som er nødvendige for å nå dette målet, sier Kristansen.

(Pressemelding)

Magasinet Treindustrien er et unikt nyhetsforum som leverer ferskt bransjestoff seks ganger i året. Bladets oppgave er å informere hele den trebearbeidende industrien samt omsetningsleddene, om hva som foregår innenfor områdene produksjon, teknikk, økonomi, design, markedsføring og bransjepolitiske spørsmål.

Vil du bli bedre kjent med bladet?
- Last ned bladet elektronisk
- Eller bestill abonnement

Her får du et innblikk i hva vi skriver om

Du kan abonnere på trenytt.no sitt ukentlige nyhetsbrev gratis her

Powered by Labrador CMS