Illustrasjonsfoto: yayimages.com

På tide å lytte til bransjen

LEDER: «Det er direkte feil at den såkalte modulvogntogordningen har tilført bransjen noe positivt.»

Publisert

Lederartikkelen er hentet fra Treindustrien 4/2017

Nå har vi lagt bak oss en periode hvor norske politikere har skrytt så fælt av seg selv at de burde rødmet.

Dessverre er på langt nær alt skrytet berettiget. Faktisk burde de heller rødmet av skam. Blant annet uttalte statssekretær i Nærings- og fiskeridepartementet, Lars Jacob Hiim (H), at Solberg-regjeringen hadde gjort mye for å øke lønnsomheten for skogindustrien,og
viste til at de hadde tillat å kjøre større og tyngre vogntog på veier som tåler slik transport. I Nationen tok Heidi Finstad, direktør for Treindustrien, kraftig til motmæle, og påpekte helt korrekt at det er direkte feil at den såkalte modulvogntogordningen har tilført bransjen noe positivt. For som Finstad så riktig påpeker, så har dette tvert i mot gitt en svært uheldig og alvorlig konkurransevridning som rammer de norske fabrikkene.

– Etter at de tillot 60 tonns vogntog på norske riksveier, har de åpnet tolv grenseoverganger fra Sverige inn til Norge for 60 tonn. Dermed kan svenskene kjøre større vogntog direkte til kundene i Norge, mens norske produsenter fortsatt ikke kan det, uttalte hun til avisen.

Årsaken til dette er ganske enkel: Et fåtall av norske fabrikker ligger nemlig langs riksveier som tåler slik transport. Resultatet er dermed at eksempelvis svenskene kan kjøre større vogntog direkte til sine kunder i Norge, mens de norske produsentene må bruke adskillig mindre vogntog på grunn av noen hundre meter med dårlig vei før de kommer til riksveier som tåler 60 tonns vogntog.

– For Moelven i Trysil, for eksempel, handler det om at de ikke får kjøre 60 tonn på den 800 meter lange, rette veistrekningen fra fabrikken til riksveien. Det gir en voldsom konkurransevridning når du kan kjøre direkte fra produsent i Sverige, mens du i praksis ikke kan det i Norge. Det er en katastrofe for norsk industri, påpeker Finstad – og har selvsagt helt rett!

Les mer om Treindustrien 4/2017 her

Magasinet Treindustrien er et unikt nyhetsforum som leverer ferskt bransjestoff seks ganger i året. Bladets oppgave er å informere hele den trebearbeidende industrien samt omsetningsleddene, om hva som foregår innenfor områdene produksjon, teknikk, økonomi, design, markedsføring og bransjepolitiske spørsmål.

Vil du bli bedre kjent med bladet?
- Last ned bladet elektronisk
- Eller bestill abonnement

Her får du et innblikk i hva vi skriver om

Powered by Labrador CMS