0614-treindustrien
0614-treindustrien

- Vi får ikke mye hjelp

Fra Treindustrien 6/2014: «Rammebetingelsene i samfunnet og en tøffere konkurransesituasjon får vi stort sett ikke gjort mye med. Vi kan ikke regne med mye hjelp. »

Publisert

Lederartikkelen er hentet fra Treindustrien 6/2014 - på siden.

Konstituert Moelven-toppsjef Morten Kristiansen peker på tre utfordringer som Norges ledende treindustrikonsern står overfor: Konkurransen i Skandinavia blir stadig tøffere, kundene stiller stadig strengere krav til treproduktene de kjøper og kostnadsnivået til industrien øker stadig. Han fastslår at det ikke blir lettere å drive lønnsomt framover enn det har vært fram til nå. På den positive siden noterer han flere av deres selskaper står godt rustet, men den tremekaniske delen av konsernet, altså sagbruk og høvlerier, må finne driftsforbedringer.

– Rammebetingelsene i samfunnet og en tøffere konkurransesituasjon får vi stort sett ikke gjort mye med. Vi kan ikke regne med mye hjelp, fastslår Kristiansen.

Hos maskinbyggerne skjer det heldigvis en kontinuerlig utvikling. I tråd med det tyske initiativet Industrie 4.0 er det forvarslet innovasjoner som vi bli presentert på LIGNA i mai. Alle komponenter i en maskin skal kunne kommunisere. Også innen treindustrien skal man da kunne produsere mer rasjonelt og billig. Vi er spent på hva vi får se! Vi tror at det fortsatt er innen modernisering av maskiner og mer automatisering at driftsmessige gevinster kan hentes, for norsk lønnsnivå er langt fra konkurransedyktig og vil ikke bli det.

At norsk økonomi står foran et konjunkturomslag nedover, blir stadig tydeligere. Triggeren var lavere oljepris og kraftig reduksjon i oljeinvesteringene. Nå skrur alle prognosemakere ned sine estimater, til gagns. Veksten i BNP vil bli mindre, og arbeidsløsheten vil stige. Men for treindustrien er det ikke sikkert at dette er så galt. Selv om lavere BNP vil kunne bremse byggeaktiviteten, er svakere kronekurs og lavere lønnsvekst positivt for treindustriens konkurranseevne. Og det trengs.

Les mer om Treindustrien 6/2014 her

Relaterte artikler

    Powered by Labrador CMS