limtrebilde.jpg

Tenk alternativt budsjett

«Selv om det er grunn til å glede seg over at boligbyggingen har økt markant med 40 prosent i antall igangsatte boliger, har de aller fleste den forrige finanskrisen friskt i minne.»

Publisert

Nærmest daglig den siste tiden har vi hørt om børskriser og en verdensøkonomi som kan ta pusten fra både privathusholdninger, bedrifter og hele nasjoner.

Selv om det er grunn til å glede seg over at boligbyggingen har økt markant med 40 prosent i antall igangsatte boliger, har de aller fleste den forrige finanskrisen friskt i minne. Mange bedrifter har klart å reise seg igjen, mens enkelte fortsatt sliter. Men lærdommen fra den gang, har uansett medført at de fleste er seg sitt ansvar bevisst - og setter tæring etter næring.

Treindustrien har tidligere skrevet at byggevirksomheten i Norge trolig vil øke med 22 prosent i 2011 sammenlignet med fjoråret. Frykten for at økningen ikke blir så stor, har for enkelte vokst i takt med nyhetene som har gitt inntrykk av at verdensøkonomien står for fall.

Men slik blir det neppe, skal vi tro sjeføkonom Kjell Senneset ved Prognosesenteret. Der bygger de analysene sine på at konsekvensene av det vi hittil har sett ute i verden, neppe blir særlig store her hjemme. Utgangspunktet deres er at det ikke kommer til å bli noen dyp og langvarig krise i verdensøkonomien.

– Om det ikke skjer i høst, vil det trolig gå seg til igjen utover vinteren 2012. Vi tror for øvrig at en eventuell manglende vekst ute i verden ikke vil bli så svak at Norge rammes i særlig stor grad, sier Senneset.

I motsetning til i mange andre land, stiger boligprisene i Norge. Dette gjør at husholdningene får større formue, og dermed handlekraft til for eksempel å pusse opp. Dette holder konsumet oppe. Etter flere renteøkninger den siste tiden, er det også rom for å justere ned renta om behovet skulle melde seg. Senneset har imidlertid ikke tro på noe rentefall, men minner om at Norge kan ta i bruk rentevåpenet om det blir nødvendig.

Men det som er absolutt nødvendig for mellomstore og store bedrifter i treindustrien akkurat nå, er å ha nødløsningen klar i skuffen – hvis Prognosesenterets teori skulle vise seg å bli feilslått.

– Mitt råd er å lage et reservebudsjett som er godt utarbeidet dersom det skulle gå galt. Sørg for å ha en strategi klar for å møte en eventuell dårlig økonomi i 2012, sier Senneset.

I dette nummeret av Treindustrien kan du blant annet lese om hvordan Ragnar Berg ved Norsk Limtre forberedte seg på forrige finanskrise. Takket være at han noe motvillig lyttet til styrelederen og solgte unna deler av maskinparken allerede før krisen kom, er bedriften handlingskraftig i dag.

Lederartikkelen er hentet fra Treindustrien nummer 4 2011

Du kan laste ned bladet elektronisk her

eller bestille abonnement her.

"
Powered by Labrador CMS