0313_treindustrien
0313_treindustrien

Signalene spriker

Fra Treindustrien 3/2013: « Noen har aldri hatt større ordretilgang enn nå. Andre uttrykker redsel for snarlig nedleggelse.»

Publisert

Lederartikkelen er hentet fra Treindustrien 2/2013 - Skriv inn dine kommentarer nederst på sida.

Det er ikke lett å danne seg et bilde av situasjonen innen treindustrien når man snakker med norske og svenske bransjeaktører på utenlandske messer eller hjemme på berget. Man hører en blanding av optimisme og pessimisme. Noen har aldri hatt større ordretilgang enn nå (les f. eks. om RemaSawco og MøreTre i denne utgaven). Andre uttrykker redsel for snarlig nedleggelse grunnet varig svakere rammebetingelser.

Forklaringen på denne variasjonen i signaler ligger i at ikke alle befinner seg i samme situasjon. Vi snakker ikke om én skandinavisk treindustri. Situasjonen varierer sterkt mellom Norge og Sverige og hvor man befinner seg i verdikjeden. For de eksportrettede svenskene er tegn til større etterspørsel fra Europa og andre steder i verden uhyre viktig. Norske aktører holder derimot pusten i påvente av avklaring av Toftes skjebne. For norske trevareaktører er aktivitetsnivået her hjemme (les: byggeaktiviteten), valutakurs og lønnstillegg viktigst.

I denne utgaven kan du lese om sjefen hos Eidskog Stangeskovene som har over 40 års fartstid i bransjen. På disse årene har han naturlig nok vært med på tallrike opp- og nedturer. Så sent som i 2007, bare seks år siden, opplevde bransjen rekordhøye resultater. I dag må han tvinge seg til å være optimist, for en del frykter at noen bruk blir lagt ned grunnet varig lavere priser for massevirke og flis.

Thomas Thuresson i Pöyry sa på et seminar nylig at han ikke kan forstå hvorfor driftskostnadene til hogst og transport av tømmer ligger vesentlig høyere i Norge enn hos våre naboland. Han har nok et poeng når han påstår at tømmermåling burde koste atskillig mindre enn kr 6 pr m3.

Næringslivet har generelt en forbausende evne til å tilpasse seg endrede forhold. Derfor gjør vi som Eidskog-sjefen og tvinger oss til å tro at det helst vil gå bra denne gangen også.

Relaterte artikler

    Powered by Labrador CMS