Elendig massevirkepris bekymrer

Fra Treindustrien 1/2013: «Nedleggelsen av en lang rekke norske treforedlingsbedrifter i Norge de senere årene har medført bekymring. Hvem skal nå kjøpe massevirket og flisa?»

Publisert

Lederartikkelen er hentet fra Treindustrien 1/2013 - Skriv inn dine kommentarer nederst på sida.

Lang frakt øker transportkostnadene og reduserer nettoen. I tillegg til oppgjøret for sagtømmeret må skogeieren ha en fornuftig massevirkepris for at det skal være lønnsomt for ham å avvirke. Sagbrukene må på sin side bli kvitt flisa si, både av økonomiske og driftsmessige årsaker.

Det viser seg nå at det var grunn til bekymring. Massevirkeprisen er nå på det laveste nivået etter krigen når man justerer for inflasjon. Enkelte steder i landet har prisen falt til under 200 kr pr m3. Også før har massevirkeprisen vært under 200 kr, for eksempel i 1983-84. Men inflasjonsjustert var de nivåene likevel atskillig høyere enn i dag. Den rekordhøye prisen på 312 kr i 1991 tilsvarer nesten 500 kr i dagens pengeverdi. Altså 2,5 ganger høyere enn dagens prisnivå.

Lageret av fiber hos kjøperne er høyt rundt omkring i hele Norden, og det medvirket sterkt til at massevirkeprisen i Sverige markant på tampen av fjoråret. Markedsmekanismen virker. Prisen går alltid opp eller ned for å gjenopprette fiberbalansen. Balanse mellom tilbudt og etterspurt kvantum.

Det er logisk at prisen på fiber nå er blitt harmonisert mellom Norge og Sverige, spesielt siden stadig mermassevirke fra Østlandet fraktes med tog til Karlstad. Det er ikke bare skogeiere som skal være bekymret for elendig massevirkepris, for vi snakker om en hel verdikjede. Stopper det opp på ett trinn i kjeden, vil hele verdikjeden rammes.

En trøst – om enn fattig – er at energiverdien setter et ”gulv” for hvor lavt massevirkeprisen kan alle. Den vil ikke kunne falle i null, for om alt annet skulle svikte så har all fiber et energiinnhold som har en verdi. Og så får vi håpe at det faktum at vi her snakker om fornybar og ikke-fossil energikilde bidrar til at ”prisgulvet” heves med tiden. Energikilden er atskillig edlere enn olje, gass og kull. Med betydelig ettertanke konstaterer vi at avstanden ned til ”energiprisgulvet” vært svært liten den siste tiden.

Powered by Labrador CMS