Med etableringen av Treretur AS er det første returselskapet for treemballasje en realitet.
Med etableringen av Treretur AS er det første returselskapet for treemballasje en realitet.

Godkjent som returselskap

Miljødirektoratet har godkjent Treretur som returselskap for treemballasje. Dermed er Norges første og eneste returselskap for denne materialtypen etablert. Grønt Punkt Norge AS skal drifte returordningen, som offisielt starter opp 1. januar 2022.

Medlemmer av Grønt Punkt Norge tar allerede produsentansvar for plast, kartong, bølge- og massivpapp, brunt papir, glass og metall. Med godkjenningen av Treretur, vil medlemmer også ta det lovpålagte ansvaret for treemballasje gjennom medlemskapet. Dermed oppfyller de alle krav i avfallsforskriften, står det i en pressemelding.

Bakgrunnen for etableringen

Alle produsenter eller importører som tilfører det norske markedet minst 1 000 kilo treemballasje, er lovpålagt etter avfallsforskriften kapittel 7 å ta produsentansvar i et godkjent returselskap. I mangel på godkjent returselskap for tre, har det vært umulig å innfri dette kravet - fram til nå.– For Grønt Punkt Norge har det vært viktig å sørge for at våre medlemmer kan ta hele sitt lovpålagte ansvar for emballasje gjennom medlemskap hos oss. Det har vært en lang prosess for å få på plass Treretur, men nå er vi godkjent, sier administrerende direktør Jaana Røine i Grønt Punkt Norge.Treemballasje er spesialpaller (engangspaller), kabeltromler, trebobiner, trekasser, karmer og avstivere rundt produkter med mer. Europaller inngår også i ordningen fordi ombruk er et rapporteringskrav til myndighetene, men det blir ikke vederlagspliktig.

Velfungerende

I Norge er det allerede et velfungerende gjenbruks- og gjenvinningssystem for treemballasje. Det er derfor riktig å etablere returordningen i det som allerede fungerer godt. Treretur som driftes av Grønt Punkt Norge, har derfor inngått rapporteringsavtaler med de største innsamlerne av treemballasje. Det er blant annet Franzefoss Sør, Aven Holmestrand, RS Trommelservice, Norsk Gjenvinning, Geminor og Smart Retur Norge. Flere er under signering.Kravet i forskriften er minimum 15 prosent materialgjenvinning av mengdene Trereturs medlemmer setter på markedet årlig.

Rapportering til myndighetene

Treretur vil, som returselskapene Plastretur og Norsk Returkartong, driftes av Grønt Punkt Norge, og er forpliktet til å rapportere følgende til miljømyndighetene: mengde treemballasje satt på markedet av Grønt Punkt Norges medlemsbedrifter, gjenvinningsgrad og ombruksgrad. Gjenvinningsgrader vil bli basert på plukkanalyser i blandet trevirkestrøm hos hver aktør som har signert rapporteringsavtale med Treretur.

Powered by Labrador CMS