Andreas Lid, prosjektleder, Bente Westmo, HR/HMS- og QA-leder, Ole Garbrielsen, driftssjef i Trekraft.

Parkeringshus på flyttefot:
1850 kvadratmeter stort trebygg flyttes og gjenbrukes

Det midlertidige parkeringshuset i Kanalbyen i Kristiansand skal få et nytt liv som produksjonslokale og lager ved Trekraft sitt nye anlegg på Bjelland i Lindesnes kommune.

Parkeringsanlegget ble bygget i 2018, og det har hele tiden vært planen at dette skulle være en midlertidig løsning fram til det permanente parkeringsanlegget for Kanalbyen var klart. Dette tidspunktet er nå kommet, og Kanalbyen Eiendom skal fjerne det midlertidige bygget innen få måneder.

– Det midlertidige parkeringsanlegget har nå gjort jobben sin hos oss i Kanalbyen. Vi er svært opptatt av bærekraftig utvikling, og det det er derfor veldig bra at dette store flotte trebygget nå får et fornyet liv på Bjelland, i stedet for at det blir revet og deponert, sier Sven Erik Knoph, daglig leder i Kanalbyen Eiendom, i en pressemelding.

Slik ser parkeringshuset ut utvendig.

Krevende operasjon

Styreleder i Trekraft, Arne Roland, er veldig fornøyd med å kunne forlenge livet til parkeringshuset:

– Vi legger vekt på å finne bærekraftige løsninger i alt vi gjør. Alt tømmer vi bruker til vår produksjon er miljøsertifisert, og veden og brikettene vi lager er Svane-merket. Vårt fokus på klima og miljø gjelder også når vi etablerer vårt splitter nye produksjonsanlegg på Bjelland. Vi er derfor veldig glade for å kunne gjenbruke hele dette store anlegget som i dag står i Kanalbyen, og gi det et nytt og langt liv på Bjelland, sier han.

Styreleder Arne Roland og daglig leder Svein Bjerke.

Det er planlagt at bygget skal demonteres i første halvår 2023, og at det settes direkte opp på tomten på Bjelland.

– Det blir en ganske krevende operasjon å demontere, flytte og sette opp igjen et så stort trebygg. Det er noen ekstra utfordringer man må ta hensyn til nå man skal gjenbruke en slik konstruksjon. Det hadde nok vært enklere og mindre risikofylt for oss bare å bygge nytt på Bjelland. Det er imidlertid så mange positive sider ved dette ombruksprosjektet, at det dermed er verdt det ekstra arbeidet det er å demontere og flytte bygget i Kanalbyen, sier han.

Økonomisk støtte

Planleggingsarbeidet er blitt støttet økonomisk av Enova under programmet for «Klimavennlig materialbruk».

Innvendig.

– Uten den økonomiske støtten fra Enova, så hadde det nok ikke vært mulig for oss å bruke de nødvendige planleggingsressursene for å få bekreftet at det faktisk er teknisk gjennomførbart å flytte dette bygget-, at vi kan gjøre det på en trygg måte, og innenfor forsvarlig økonomiske rammer, sier Roland.

Nå har Trekraft søkt om ytterligere midler til detaljprosjekteringen, og Innovasjon Norge har også gitt tilsagn om lån til prosjektet.

– Jeg tror dette er et av de største trebyggene i landet som blir ombrukt på denne måten. Det vil si at det blir skånsomt demontert, flyttet og satt opp igjen på en ny tomt for en helt ny bruk. Vi tenker at vi kommer til å høste mange konkrete erfaringer som vi gjerne kan dele med andre som ønsker å planlegge for ombruk av næringsbygg, sier Roland.

Stor besparelse og nytte

Sven Erik Knoph i Kanalbyen forteller at de planla parkeringsanlegget slik at det skulle være mulig å demontere og flytte, men uten at de da visste konkret hva det kunne brukes til i fremtiden.

– Det er svært gledelig at vi gjennom dette prosjektet nå viser at det faktisk er mulig å tenke ombruk på så store konstruksjoner, bare man legger til rette for det i opprinnelig prosjektering. Besparelsene og nytten er betydelige ved en slik ombruk, både miljømessig og økonomisk, sier Knoph.

(Pressemelding)

FAKTA

Trekraft AS ble stiftet høsten 2019 og med forretningsadresse på Bjelland i Lindesnes kommune. Forretningsidéen er storskala og industriell produksjon av ved og fyringsprodukter basert på kortreist tømmer, og Trekraft skal ta opp konkurransen med importert ved fra Baltikum, og briketter som importeres fra Asia. Tidligere kom også store mengder ved fra Hviterussland og Russland. Hvert år importeres det ca 6-8 millioner vedsekker til Norge, og 90% av veden som selges over disk til fra byggevarehus og bensinstasjoner er importert. Trekraft sin forretningsidé er å tilby kortreiste og miljøvennlig ved som alternativ til importveden. Gründer og hovedeier er Arne Roland gjennom sitt heleide selskap ARTerra AS. AT Skog Invest, Blå Kors Kristiansand og Agder Næringsselskap er også viktige medeiere, i tillegg til ansatte. Trekraft bygger i disse dager sitt første fullskala produksjonsanlegg på Bjelland i Lindesnes kommune, og dette skal være klart til produksjonsstart ved nyttårstider 2022. Planen er at Trekraft innen 2024 skal ha 3-4 industrielle produksjonsanlegg i Norge for å kunne sikre leveringsdyktighet til det norske markedet.

Kanalbyen. Prosjektet eies av Kristiansand Havn (50%), J.B.Ugland Eiendom (40%) og Vedal Utvikling AS (10%). Partnerskapet ble etablert i 2013. Etter at reguleringsplanen ble godkjent i 2015 har prosjektet solgt 380 av 406 leiligheter (fire byggetrinn). 214 leiligheter er overlevert, 86 leiligheter ferdigstilles mai 2023 og 106 leiligheter hadde salgsstart september 2022. Kanalbyen har nå etablert en fjellhall med 331 p-plasser. Fjellhallen skal dekke de p-plassene som har vært i det midlertidige parkeringsanlegget. I tillegg skal det dekke fremtidig parkeringsbehov i Kanalbyen.

Midlertidig parkeringsanlegg er tegnet av arkitekt A-LAB. Sentrale utførende entreprenører har vært JBU Entreprenør, HSH entreprenør, Bravida og Ulstein. Anlegget ble bygget i moduler med tanke på fremtidig demontering / gjenbruk.

OM PROSJEKTET

Kanalbyen Eiendom bygget i 2018 et midlertidig parkeringsanlegg i Sjølystveien 43, Kristiansand. Parkeringsanlegget er 1850 kvadratmeter og er utført i uisolerte treelementer på en ringmur av betong. Trekraft skal flytte bygget i sin helhet til Bjelland i Lindesnes kommune, og benytte det til lager- og produksjonslokale.

Flyttingen er planlagt gjennomførte i første halvår av 2023, og tomten på Bjelland er allerede grovplanert og står klar. Hele bygget blir ombrukt, utenom ringmur og takmembran, og gjenbruksprosenten er svært høy i prosjektet. Ca 75 kubikkmeter med tre får en forlenget levetid på 50-60 år.

Foreløpige beregninger viser at prosjektet sparer miljøet for minimum 100 tonn CO2 utslipp.

Powered by Labrador CMS