Webinar:
Er ombruk en omvei til sirkulær økonomi?

Mange ønsker å ombruke byggevarer for å bidra til sirkulær økonomi. En ny rapport viser at det foreløpig er mer lønnsomt for samfunnet å redusere byggavfallet. Direktoratet for byggkvalitet inviterer til webinar om temaet onsdag 20. mai.

Byggenæringen er blant enkeltnæringene som generer størst andel av det samlede avfallet i Norge, og andelen har økt de siste årene. Samtidig er ombruk av byggevarer høyt på agendaen i næringen.

På oppdrag fra Direktoratet for byggkvalitet (DiBK) har Samfunnsøkonomisk analyse og NIBIO gjort en samfunnsøkonomisk analyse av avfallsminimering, gjenvinning og ombruk av byggevarer.

DiBK inviterer til webinar 20. mai kl 9-10 hvor de presenterer rapporten "Samfunnsøkonomisk analyse av avfall fra nybygg, avfallsgjenvinning og ombruk". JM vil også dele erfaring med å redusere avfall fra nybygg og DiBK presenterer en konkurranse om reduksjon av avfall.

Påmeldingsfrist er 19. mai.

Les mer om seminaret her.

Powered by Labrador CMS